TỈNH LONG AN Thứ Ba, 18/06/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực nội vụ

09:44 05/06/2024

Nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực nội vụ, nâng cao nhận thức và vận dụng thực hiện hiệu quả của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên trong Công an tỉnh và Nhân dân nắm rõ thể chế, chính sách lĩnh vực nội vụ; góp phần thực hiện tốt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an tỉnh và vận dụng thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Trang thông tin điện tử xin trân trọng phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản lĩnh vực nội vụ gồm:

 1. Thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực văn thư - lưu trữ.
 2. Thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực thi đua - khen thưởng.
 3. Thông tư số 02 của Bộ Nội vụ quy định chế độ thống kê ngành Nội vụ.
 4. Thông tư số 08 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuôc lĩnh vực Lưu trữ.
 5. Nghị định số 29 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
 6. Nghị định số 48 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 7. Nghị định số 59 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 8. Nghị định số 95 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (thay thế Nghị định số 162/CP).

Có các tiệp tin đính kèm./.

Danh sách file đính kèm

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Hôm nay 1007
 • Tháng 6 2486
 • Năm 2024 194501