TỈNH LONG AN Thứ Hai, 27/05/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Người dân cần biết

Trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân

20:47 25/07/2023

 Công an tỉnh Long An trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân như sau:

1. Ông Hồ Nhuận Đăng Hải, sinh năm 1965.

Đăng ký thường trú: Khu 2, Ô1, đường Võ Hồng Cúc, TT. Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

1.1. Nội dung phản ánh kiến nghị

Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trên công dịch vụ công Bộ Công an thành công vào ngày 16/3/2023, dự kiến trả kết quả  vào ngày 28/3/2023 (08 ngày làm việc); đến 20/4/2023 vẫn chưa nhận được hộ chiếu.

1.2. Kết quả giải quyết

- Ngày 16/03/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử và trả kết quả qua đường Bưu chính của ông Hồ Nhuận Đăng Hải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an.

- Ngày 17/03/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành xét duyệt đối chiếu thông tin liên quan. Đến ngày 21/03/2023, chuyển hồ sơ và truyền dữ liệu về Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để cấp hộ chiếu cho ông Hải theo quy định, đảm bảo thời gian 03 ngày xét duyệt hồ sơ tại địa phương (Ngày 18/03 - 19/03/2023 trùng ngày Thứ Bảy, Chủ nhật).

- Đến ngày 05/4/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử cho ông Hải.

- Đến ngày 06/04/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhận được hộ chiếu của ông Hải và bàn giao cho nhân viên Bưu chính tỉnh Long An để chuyển cho ông Hải. Kết quả, hộ chiếu của ông Hải sau khi được cấp bàn giao cho nhân viên Bưu chính thì bị sót lại tại Bưu Điện tỉnh Long An. Sau đó ông Hải đã liên hệ với Bưu Điện và đã nhận được hộ chiếu.

Công an tỉnh Long An thông báo cho ông ông Nguyễn An Khang nắm.

2. Ông Nguyễn An Khang, sinh năm 1999.

Đăng ký thường trú: Tổ 3, ấp Hòa Lộc, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Đăng ký tạm trú: ấp Bình Tiền 2, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

2.1. Nội dung phản ánh, kiến nghị

Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trên công dịch vụ công Bộ Công an thành công vào ngày 24/03/2023, dự kiến trả kết quả  vào ngày 05/4/2023 (08 ngày làm việc); đến 18/4/2023 vẫn còn chờ xử lý.

2.2. Kết quả giải quyết

- Ngày 24/03/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử và trả kết quả qua đường Bưu chính của ông Nguyễn An Khang trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an.

- Ngày 25/03/2023 (Thứ Bảy), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành xét duyệt, xác minh thông tin liên quan. Đến ngày 28/03/2023, chuyển hồ sơ và truyền dữ liệu về Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để cấp hộ chiếu cho ông Khang, đảm bảo quy trình, thời gian 03 ngày xét duyệt hồ sơ tại địa phương (Ngày 25/03 - 26/03/2023 trùng ngày Thứ Bảy, Chủ nhật).

- Đến ngày 18/4/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử cho ông Khang.

- Đến ngày 19/04/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhận được hộ chiếu và bàn giao cho nhân viên Bưu chính tỉnh Long An để chuyển cho ông Khang.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hiện chưa liên hệ được với ông Nguyễn An Khang để thông báo kết quả giải quyết. Công an tỉnh Long An thông báo cho ông Nguyễn An Khang nắm.

3. Ông Nguyễn Thanh Lộc, sinh năm 1985. Đăng ký thường trú: Tổ 6, ấp Tân Đông, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

3.1. Nội dung phản ánh, kiến nghị:

Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trên công dịch vụ công Bộ Công an thành công vào ngày 28/03/2023 đến 12/4/2023 chưa nhận được kết quả, dự kiến trả kết quả  vào ngày 10/4/2023 (08 ngày làm việc). Có nghe thông tin mất chi phí nếu cấp hộ chiếu nhanh.

3.2. Kết quả giải quyết

- Ngày 29/03/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử và nhận kết quả trực tiếp.

- Ngày 30/03/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành xét duyệt và hoàn thành quy trình chuyển hồ sơ và truyền dữ liệu về Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để cấp hộ chiếu cho ông Lộc trong ngày 30/3/2023, đảm bảo quy trình, thời gian 03 ngày xét duyệt hồ sơ.

- Đến ngày 14/4/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử cho ông Lộc. Quản lý xuất nhập cảnh nhận được hộ chiếu và ông Lộc trực tiếp đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhận vào ngày 21/04/2023.

Ngày 26/5/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã gặp trực tiếp ông Lộc để làm rõ nội dung kiến nghị, phản ánh. Kết quả, do ông Lộc bức xúc nhận hộ chiếu không đúng hạn. Còn việc dịch vụ làm hộ chiếu nhanh cũng chỉ nghe chứ không có thông tin xác thực.

Công an tỉnh thông báo cho ông Nguyễn Thanh Lộc nắm. 

4. Ông Nguyễn Văn Yên, địa chỉ: ấp 1, xã Long An, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An.

4.1. Nội dung phản ánh, kiến nghị

Công dân nữ tên: Phan Kim Thanh, SN: 19/02/1985, HKTT: ấp 1, xã Long An, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An được cấp mã định danh cá nhân bị sai ghi là Nam, xin hiệu chỉnh lại.

4.2. Kết quả giải quyết

Sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, Công an huyện Cần Giuộc đã rà soát hồ sơ liên quan bà Phan Kim Thanh. Qua đó, Công an huyện Cần Giuộc lập danh sách, hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân về Công an tỉnh và đang chờ Cục C06 - Bộ Công an nghị hủy, xác lập lại số định danh cho bà Thanh.

Công an huyện Cần Giuộc liên lạc với ông Yên qua điện thoại (vì ông Yên không ở địa phương nên không gặp trực tiếp được), qua đó đã giải thích nội dung kiến nghị, phản ánh của ông Yên và ông Yên đồng ý, thống nhất.

Công an tỉnh thông báo cho ông Nguyễn Văn Yên nắm.

5. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1983.

Đăng ký thường trú: ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mã số PAKN: PAKN.20230201.0122.

5.1. Nội dung kiến nghị

Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thành công vào ngày 26/12/2022, đến ngày 10/3/2023 mới có hộ chiếu.

5.2. Kết quả giải quyết

- Ngày 26/12/2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh) và bà Tâm có đăng ký trả kết quả qua đường Bưu chính về địa chỉ ấp 5, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 25/02/2023 bà Tâm thanh toán lệ phí, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành xét duyệt, xác minh thông tin chuyển hồ sơ và truyền dữ liệu về Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để cấp hộ chiếu theo quy định, đảm bảo thời gian 03 ngày xét duyệt hồ sơ tại địa phương (ngày 25 và 26/02/2023 trùng ngày Thứ Bảy, Chủ nhật).

- Đến ngày 10/3/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã cấp hộ chiếu số cho bà Tâm. Đến ngày 14/3/2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhận được hộ chiếu của bà Tâm (ngày 11 và 12/3/2023 trùng ngày Thứ Bảy, Chủ nhật) và bàn giao cho nhân viên Bưu chính tỉnh Long An chuyển cho bà Tâm.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã liên hệ trực tiếp bà Tâm để làm rõ nội dung kiến nghị, phản ánh. Cụ thể, bà Tâm có nhờ người thân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công ngày 26/12/2022 nhưng chưa thanh toán lệ phí, đến ngày 25/02/2023 bà Tâm mới hoàn tất việc thanh toán lệ phí.

Công an tỉnh thông báo cho bà Nguyễn Thị Minh Tâm nắm.

6. Ông Nguyễn Chí Linh, sinh năm 1984.

Đăng ký thường trú: Tổ 12, ấp Tân Thành, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Mã số PAKN: PAKN.20221115.0034.

6.1. Nội dung kiến nghị:

Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thành công vào ngày 31/10/2022, nhưng đến nay (ngày 15/11/2022) vẫn ở trạng thái đang xử lý.

6.2. Kết quả giải quyết

- Ngày 31/10/2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh) và ông Linh có đăng ký trả kết quả qua đường Bưu chính về địa chỉ Tổ 12, ấp Tân Thành, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đến ngày 15/11/2022 ông Linh thanh toán lệ phí, Phòng PA08 đã tiến hành xét duyệt, xác minh thông tin chuyển hồ sơ và truyền dữ liệu về Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để cấp hộ chiếu theo quy định, đảm bảo thời gian 03 ngày xét duyệt hồ sơ tại địa phương.

- Đến ngày 22/11/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã cấp hộ chiếu số cho ông Linh. Đến ngày 23/11/2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhận được hộ chiếu của ông Linh và bàn giao cho nhân viên Bưu chính tỉnh Long An để chuyển cho ông Linh.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã liên hệ trực tiếp ông Linh để làm rõ nội dung kiến nghị, phản ánh. Cụ thể, ông Linh có nhờ người thân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công ngày 31/10/2022 nhưng chưa thanh toán lệ phí, đến ngày 15/11/2022 mới hoàn tất việc thanh toán lệ phí.

Công an tỉnh thông báo cho ông Nguyễn Chí Linh nắm.

7. Ông Nguyễn Toàn Nhân, sinh năm 1989,

Đăng ký thường trú: Ấp Lộc Trung, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Mã số PAKN: PAKN.20211203.0003.

Ngày 28/09/2021 ông Nhân đến làm thủ tục cấp CCCD tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu nhận, kiểm tra, xác nhận thông tin và lập danh sách chuyển toàn bộ hồ sơ của ôngNguyễn Toàn Nhân về Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an để in, trả thẻ cho công dân. Qua kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD, thẻ CCCD của ông Nguyễn Toàn Nhân đã được xử lý và sản xuất ngày 09/01/2022. Đến ngày 24/01/2022 thẻ CCCD được chuyển Bưu điện tỉnh Long An.

Kiểm tra việc chuyển phát thẻ tại Bưu điện tỉnh Long An và điện thoại trực tiếp với ông Nguyễn Toàn Nhân xác nhận đã nhận thẻ CCCD ngày 28/01/2022.

Công an tỉnh Long An thông báo cho ông Nguyễn Toàn Nhân nắm.

8. Ông Võ Nhựt Trường, sinh năm 1989,

Đăng ký thường trú: Ấp Phước Kế, Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An. Mã số PAKN: PAKN.20211115.0051.

Ngày 18/02/2021 ông Trường đến làm thủ tục cấp CCCD tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu nhận, kiểm tra, xác nhận thông tin và lập danh sách chuyển toàn bộ hồ sơ của ông Võ Nhựt Trường về Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an để in, trả thẻ cho công dân. Qua kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD, thẻ CCCD của ông Võ Nhựt Trường đã được xử lý và sản xuất ngày 25/03/2021. Đến ngày 20/04/2021 thẻ CCCD đã được chuyển Bưu điện tỉnh Long An. Kiểm tra việc chuyển phát thẻ tại Bưu điện tỉnh Long An và điện thoại trực tiếp với ông Võ Nhựt Trường xác nhận đã nhận thẻ CCCD tháng 04/2022./.

 

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 5 2486
  • Năm 2024 194501