TỈNH LONG AN Chủ Nhật, 26/05/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Thông tin chỉ đạo điều hành

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an

16:36 25/01/2022

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, sáng 27/12/2021, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an.

Phát biểu công bố Quyết định, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau hơn 01 năm triển khai Bộ Công an đã khẩn trương hoàn thành và đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý Căn cước công dân từ ngày 01/7/2021. Đây là điểm nhấn quan trọng, là một bước tiến rất căn bản trong tiến trình đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, là tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quốc gia được nêu trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Cùng với việc ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an thực hiện trong năm 2022, theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số ngày 30/11/2021, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ cùng Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt Đề án "phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm ứng dụng giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách bài bản, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo; hướng đến 05 nhóm tiện ích hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số, đó là: Phục vụ dịch vụ công trên môi trường điện tử; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 
 Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an.
Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc triển khai thực hiện chủ trương về “xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục khẳng định Bộ Công an là đơn vị đăng ký đi đầu, tạo xu thế cùng các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số vì mục tiêu phục vụ người dân. 
 
Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, lực lượng Công an nhân dân luôn xác định, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an và thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử là hai nhiệm vụ song hành, phải được thực hiện đồng thời, với phương châm hiệu quả nhất và an toàn nhất… Sau khi hoàn thành Đề án và chỉ tiêu nâng cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 nêu trên, các thủ tục hành chính thiết yếu, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an sẽ được minh bạch hóa; lực lượng Công an cam kết đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, người nước ngoài. Từ đó, người dân, doanh nghiệp được tiếp cận các dịch vụ công của ngành Công an một cách nhanh nhất (trực tuyến), gần nhất (từ cơ sở) và thực sự trở thành trung tâm phục vụ. 
 
Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh lại ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh thêm một bước nữa chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử, ứng dụng công nghệ số, nhất là tại những đơn vị thực hiện chức năng giải quyết thủ tục hành chính, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022… Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ ngành Công an và kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Trong năm 2022, phải đảm bảo kết nối, liên thông và thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu một cách thông suốt, đồng bộ, an ninh, an toàn với nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp để người dân nắm bắt được tinh thần sẵn sàng phục vụ của lực lượng Công an; để người dân đồng thuận, ủng hộ và tích cực sử dụng các dịch vụ công do ngành Công an cung cấp.
Ngành Công an hiện có 304 dịch vụ công thuộc 17 lĩnh vực, trong đó có 265 dịch vụ công thuộc 13/17 lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an thực hiện trong năm 2022 với 224 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp, triển khai trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an ở mức độ 3 và mức độ 4. Cụ thể:
 
Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội có 113 dịch vụ thuộc 03 lĩnh vực gồm: Đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý căn cước công dân; Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
 
Công tác quản lý xuất nhập cảnh có 35 dịch vụ thuộc 04 lĩnh vực gồm: Cấp giấy tờ cho người nước ngoài; Cấp giấy tờ cho người nước ngoài cư trú ở Việt Nam; Xác nhận thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; Các thủ tục xuất nhập cảnh liên quan đến công dân Việt Nam. 
 
Công tác phòng cháy, chữa cháy có 46 dịch vụ thuộc 03 lĩnh vực gồm: Cấp các loại giấy đủ điều kiện trong công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác đào tạo, huấn luyện; Cấp giấy chứng nhận điều kiện phương tiện phòng cháy, chữa cháy và thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy.
 
Công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông có 30 dịch vụ thuộc 03 lĩnh vực gồm: Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Cấp giấy phép sử dụng thiết bị tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; Thu nộp tiền phạt xử phạt vi phạm hành chính.

Theo: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 5 2486
  • Năm 2024 194501