TỈNH LONG AN Chủ Nhật, 26/05/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Thông tin chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an trong năm 2022

16:36 25/01/2022

Tiếp tục chương trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, dự báo diễn biến, tác động của tình hình, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND); đồng thời quán triệt, tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng theo các lĩnh vực phụ trách.

Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ quan trọng, là gốc của mọi công việc.
Điểm lại những kết quả, thành công nổi bật, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần phải được quan tâm, giải quyết công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chú trọng công tác xây dựng Đảng, phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, then chốt của then chốt, là gốc của mọi công việc, là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công. Cần tiếp tục việc rà soát, kiện toàn các tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy cho phù hợp với mô hình đổi mới, thực sự bảo đảm yêu cầu tinh, gọn, mạnh, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn; trước mắt nghiên cứu tham mưu, đề nghị sửa đổi bổ sung Quy định 192-QĐ/TW ngày 15/8/2019 của Bộ Chính trị quy định về tổ chức Đảng trong CAND phù hợp với các quy định mới của Đảng và thực tiễn; tham mưu Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
  Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, tư tưởng có thông thì mọi việc mới thành công. Chính vì vậy công tác chính trị phải được đi trước một bước, nắm chắc những diễn biến có tác động ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm tư tình cảm của cán bộ đảng viên, nhất là trước những khó khăn thách thức của tình hình thế giới và trong nước… Từ đó chủ động có phương pháp, giải pháp linh hoạt, kịp thời, từ sớm, từ xa, coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng thông qua tuyên truyền, vận động, thi đua khen thưởng, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực. Cùng với đó, quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ các mặt công tác công an trong năm 2022.

Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, tham mưu chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an  khẳng định kết quả công tác đảm bảo An ninh quốc gia năm 2021 cao hơn năm 2020, nổi bật là:  bảo vệ tuyết đối an ninh, an toàn tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở cấp độ cao nhất, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; đấu tranh vô hiệu quả nhiều hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, tạo môi trường ngày càng thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thể quốc tế; chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản được nâng lên, công tác tham mưu chiến lược ngày càng tốt hơn. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để giữ vững An ninh quốc gia, sớm khắc phục những tồn tại, vướng mắc đã nêu tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thống nhất nhận thức về khó khăn, thách thức, nguy cơ đe dọa An ninh quốc gia và những năm tiếp theo; tăng cường trao đổi thông tin; theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu đảm bảo lợi ích quốc gia, môi trường hoà bình, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tập trung thực hiện có hiệu quả 02 Chỉ thị của Bộ trưởng về công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tiếp tục đấu tranh vô hiệu hóa ngay từ sớm, từ đầu mọi vấn đề tiềm ẩn phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, kiên quyết xử lý các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; tham mưu giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân...

Thực hiện mục tiêu giảm số vụ phạm tội hình sự và đảm bảo phát huy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã phát biểu nhấn mạnh 02 nội dung liên quan đến công tác thường xuyên của Công an các cấp: Việc thực hiện mục tiêu giảm 5% số vụ phạm tội hình sự và bảo đảm phát huy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 là giảm số vụ phạm tội hình sự và đảm bảo phát huy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
 Đồng chí Thứ trưởng cho biết: Trong năm 2022, dự báo tình hình tội phạm sẽ gia tăng do khó khăn về kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn cũng có nhiều thuận lợi do nhiều giải pháp đã được chủ động từ năm 2021. Trong đó, Bộ Công an đã tham mưu với Bộ Chính trị có kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đây là cơ chế để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm. Đồng thời lãnh đạo Bộ đã chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản pháp luật, tháo gỡ khó khăn tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác phòng, chống tội phạm. Lực lượng chức năng trong công tác điều tra phòng, chống tội phạm đã được điều chỉnh, bố trí theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" và sự quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ và Công an các địa phương trong những năm qua với những giải pháp toàn diện đã và đang phát huy hiệu quả trong việc giảm tội phạm trong các năm gần đây.
 
Từ nhận diện và dự báo nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần lưu ý một số vấn đề trong công tác thống kê báo cáo, bảo đảm phản ánh đúng, đủ, kịp thời tình hình tội phạm xảy ra; đối với từng nhóm tội phạm cụ thể cần có giải pháp phù hợp, tìm ra được nguyên nhân điều kiện tội phạm để có giải pháp phòng ngừa. Đồng thời để phát huy giá trị cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công an các đơn vị, địa phương cần phải thực hiện tốt việc gương mẫu đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công liên quan đến người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn 02 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” hàng ngày từ cơ sở, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Giám đốc Công an các địa phương tiếp tục rà soát, bố trí, cân đối lực lượng giữa các cấp để tăng cường lực lượng cho Công an cấp xã, lựa chọn bố trí Ban Chỉ huy Công an xã có chất lượng, bố trí đủ cán bộ để Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
Đây là nội dung quan trọng được Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Năm 2021 là năm đã hoàn thành và vượt chương trình xây dựng pháp luật của CAND nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; trong năm 2022 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, lực lượng Công an tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tầm nhìn định hướng đến 2030. Muốn thực hiện được mục tiêu đó, tiêp tục nâng cao chất lượng tham gia, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật…
 
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo
Trên lĩnh vực công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu cơ bản của lực lượng CAND; Công tác Hồ sơ nghiệp vụ; Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; Công tác giam giữ và thi hành án hình sự, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Thứ trưởng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phải tập trung thực hiện nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay như: việc nghiên cứu khoa học ứng dụng phải đi tắt đón đầu thành tựu mới, sát với hiện thực; đẩy nhanh hiện đại hoá, số hoá các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tập trung huấn luyện, tăng cường cơ sở vật chất xử lý có hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra; nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông, nâng cấp hiện đại hoá cơ sở dữ liệu về an toàn giao thông kết nối liên thông, đồng bộ, hiện đại để phục vụ yêu cầu cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả công tác giam giữ và công tác thi hành án hình sự; tăng cường trao đổi hợp tác quốc tế về huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát cơ động…

Tài chính, hậu cần, kỹ thuật có vai trò quan trọng, là nền tảng để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, cố gắng, sự hy sinh thầm lặng, vẻ vang của hàng ngàn CBCS trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua.

 

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật thực sự là nền tảng vững chắc để xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động, nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung chủ trương của Bộ Chính trị thành chương trình riêng của từng đơn vị, địa phương trên lĩnh vực tài chính, hậu cần, kỹ thuật; ưu tiên đầu tư cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn Ngành, nâng cấp cơ sở vật chất cho các bệnh viện hạng I của Bộ Công an; đầu tư cho tuyến cơ sở, đặc biệt là cấp huyện, xã. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong năm 2022, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 sắp ban hành trong thời gian tới phù hợp với tình hìh, điều kiện đơn vị, địa phương; Chủ động rà soát, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế chiến đấu, tăng cường quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ phục vụ công tác, chiến đấu.

Theo: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 5 2486
  • Năm 2024 194501