TỈNH LONG AN Chủ Nhật, 26/05/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Thông tin cấp Hộ chiếu

Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 17/5/2022

09:42 20/05/2022

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐƯỢC CẤP HỘ CHIÉU
STT HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH ĐỊA CHỈ THƯỜNG CHÚ NGÀY NHẬN/ TRẢ
1 Phan Bỉnh Nam 09/09/1970 Nam ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ 05/05/2022
17/05/2022
2 Võ Thị Mỹ Dung 16/04/1964 Nữ 29A Hai Bà Trưng, Phường 1 05/05/2022
17/05/2022
3 Trần Văn Có 01/01/1984 Nam ấp Sông Trăng, Hưng Hà 05/05/2022
17/05/2022
4 Trần Thị Ngọc Giàu 25/06/2002 Nữ ấp Hà Thanh, Hưng Hà 05/05/2022
17/05/2022
5 Lâm Hỷ Khôn 26/10/1959 Nam H2, K1, Ô 2 Thị trấn Thủ Thừa 05/05/2022
17/05/2022
6 Lê Tuấn Phú 27/05/1998 Nam 40/1 ấp Phú Tây A, Thanh Phú Long 05/05/2022
17/05/2022
7 Đào Thị Hằng 06/06/1966 Nữ ấp 1, Vĩnh Bình 05/05/2022
17/05/2022
8 Trần Quốc Hưng 25/10/1963 Nam ấp 1, Vĩnh Bình 05/05/2022
17/05/2022
9 Nguyễn Thị Gòn 15/07/1943 Nữ ấp Rạch Bộng, Tân Lân 05/05/2022
17/05/2022
10 Hồ Thanh Phong 13/10/1978 Nam ấp Vĩnh Phú, Bình Thành 05/05/2022
17/05/2022
11 Võ Ngọc Sơn 24/09/1956 Nam 118 Hùng Vương, Phường 2 05/05/2022
17/05/2022
12 Nguyễn Văn Khánh 25/11/1990 Nam ấp 2, xã Mỹ Phú 05/05/2022
17/05/2022
13 Đỗ Thị Bé 24/07/1953 Nữ ấp 4, xã Phước Vân 05/05/2022
17/05/2022
14 Nguyễn Chí Thâm 11/08/1962 Nam ấp Đình, xã Tân Chánh 05/05/2022
17/05/2022
15 Nguyễn Thị Tâm 13/04/1957 Nữ ấp Đình, Tân Chánh 05/05/2022
17/05/2022
16 Trần Bích Thủy 09/05/1984 Nữ 55 Võ Công Tồn, Khu phố 2, Thị trấn Bến Lức 05/05/2022
17/05/2022
17 Lê Thị Ngọc Bích 01/01/1981 Nữ ấp 2, Mỹ Thạnh Bắc 05/05/2022
17/05/2022
18 Huỳnh Minh Tuấn 06/10/1994 Nam ấp 5, Thạnh Đức 05/05/2022
17/05/2022
19 Lê Thanh Phong 10/04/1979 Nam ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh 05/05/2022
17/05/2022
20 Nguyễn Thanh Nhàn 07/04/1990 Nam ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh 05/05/2022
17/05/2022
21 Nguyễn Sinh Nhựt 16/11/1992 Nam ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh 05/05/2022
17/05/2022
22 Phạm Thị Bé 13/03/1993 Nữ ấp An Thủy, xã An Ninh Tây 05/05/2022
17/05/2022
23 Lữ Ngọc Hương Trúc 13/09/1993 Nữ ấp 1, Bình Thành 05/05/2022
17/05/2022
24 Trần Thị Phương Thảo 20/09/1991 Nữ 12 Ô 7 Khu B, Thị trấn Hậu Nghiã 05/05/2022
17/05/2022
25 Nguyễn Công Vũ 07/07/1979 Nam ấp 7, Lương Hòa 05/05/2022
17/05/2022
26 Đinh Thị Mát 19/02/1956 Nữ 382 Quốc 1 A, Phường 4 05/05/2022
17/05/2022
27 Lâm Văn Sua 01/01/1982 Nam ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp 05/05/2022
17/05/2022
28 Phạm Thành Sơn 15/01/1958 Nam 06F Đỗ Tường Phong, Khu phố Phú Thạnh, Thị trấn Tầm Vu 05/05/2022
17/05/2022
29 Phạm Oanh Liệt 01/07/1955 Nam 239/22/26 đường Tân Quý, Phường Tân Quý 05/05/2022
17/05/2022
30 Liêu Kim Huệ 10/09/1956 Nữ 147/4 ấp Bình Thủy, Bình Quới 05/05/2022
17/05/2022
31 Lê Thị Tám 21/05/1959 Nữ 172 Đỗ Tường Phong, Khu phố 1, Thị trấn Tầm Vu 05/05/2022
17/05/2022
32 Lê Hửu Trọng 02/02/2000 Nam 113 ấp Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ 05/05/2022
17/05/2022
33 Nguyễn Thanh Hoàng 02/03/1971 Nam ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ 05/05/2022
17/05/2022
34 Võ Văn Nô 01/01/1952 Nam ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ 05/05/2022
17/05/2022
35 Phan Thị Út 01/01/1984 Nữ 22 Trần Văn Hý, Phường 3 05/05/2022
17/05/2022
36 Nguyễn Ngọc Minh Tân 04/07/1996 Nam 38/3 Đường 833, Phường 5 05/05/2022
17/05/2022
37 Nguyễn Nhựt Duy 13/06/1997 Nam 14 B Bạch Đằng, Phường 2 05/05/2022
17/05/2022
38 Châu Á 01/01/1981 Nam ấp 2, Tân Trạch 05/05/2022
17/05/2022
39 Trương Thị Đầm 03/05/1991 Nữ ấp 2, Tân Trạch 05/05/2022
17/05/2022
40 Nguyễn Thị Ngọc Anh 17/05/1988 Nữ 10, Võ Công Tồn, phường 1 05/05/2022
17/05/2022
41 Trần Thị Diễm Thúy 1984 Nữ ấp Gò Cát, Vĩnh Trị 05/05/2022
17/05/2022
42 Trần Thị Bé Ba 01/01/1972 Nữ ấp Gò Cát, Vĩnh Trị 05/05/2022
17/05/2022
43 Lâm Thị Hoa 01/01/1980 Nữ ấp Gò Cát, Vĩnh Trị 05/05/2022
17/05/2022
44 Trần Văn Giáo 01/01/1974 Nam ấp Gò Cát, Vĩnh Trị 05/05/2022
17/05/2022
45 Trương Quốc Tuấn Anh 16/04/1983 Nam 156/16 Tỉnh lộ 827, Phường 7 05/05/2022
17/05/2022
46 Trần Quốc Kiệt 12/11/1989 Nam 222/30 Ô 5 Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa 05/05/2022
17/05/2022
47 Ngô Thanh Tuấn 01/01/1973 Nam 336/6 Thanh Phú, Thanh Phú Long 05/05/2022
17/05/2022
48 Nguyễn Thị Bích Liên 12/12/1962 Nữ 68 Thủ Khoa Huân, Phường 1 05/05/2022
17/05/2022
49 Dương Thị Mộng Truyền 15/01/1974 Nữ ấp 1, xã Tân Tây 05/05/2022
17/05/2022
50 Nguyễn Minh Thức 23/04/1984 Nam ấp Tân Hòa, Tân Tập 05/05/2022
17/05/2022
51 Đỗ Thị Mỹ Duyên 29/08/1985 Nữ 1180/59 P8 Quang trung 05/05/2022
17/05/2022
52 Nguyễn Phúc Tài 02/09/2003 Nam Ấp 1, xã Mỹ Phú 05/05/2022
17/05/2022
53 Phan Văn Đà 01/01/1976 Nam Khu phố 1, Phường 3 05/05/2022
17/05/2022
54 Nguyễn Phúc Bảo Ân 17/06/2016 Nam 155/6 ấp Thanh Phú, Thanh Phú Long 05/05/2022
17/05/2022
55 Phạm Thị Hồng Thảo 01/10/1989 Nữ Tổ6,ấp Long Thới, xã Long Thượng 05/05/2022
17/05/2022
56 Phan Lê Diễm Trinh 01/08/1992 Nữ ấp Xóm Mới, Tân Lân 05/05/2022
17/05/2022
57 Phùng Ngọc Giàu 30/01/2003 Nữ 633 ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch 05/05/2022
17/05/2022
58 Huỳnh Thị Nguyệt 13/12/1966 Nữ 155/6 ấp Thanh Phú, Thanh Phú Long 05/05/2022
17/05/2022
59 Nguyễn Thái Nhựt Anh 08/03/1995 Nam 194 ấp Long Thạnh, xã Long Thượng 05/05/2022
17/05/2022
60 Nguyễn Xuân Hải 16/01/1966 Nam 36/6 Trịnh Quang Nghị, Phường 4 05/05/2022
17/05/2022
61 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/10/1967 Nữ 36/6 Trịnh Quang Nghị, Phường 4 05/05/2022
17/05/2022
62 Lương Quốc Thiên Ân 22/10/2012 Nam 4/232 ấp Bình An B, Lợi Bình Nhơn 05/05/2022
17/05/2022
63 Lương Quốc Duy Cương 10/11/2014 Nam 4/232 ấp Bình An B, Lợi Bình Nhơn 05/05/2022
17/05/2022
64 Lê Văn Nhân 20/05/1957 Nam 198 Hùng Vương, Phường 2 05/05/2022
17/05/2022
65 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 23/07/1983 Nam 148/31 Quốc lộ 1, Phường 2 05/05/2022
17/05/2022
66 Lê Nguyễn Sanh Phú 06/03/2006 Nam 118 Huỳnh Châu Sổ, Khu phố 5, Thị trấn Bến Lức 05/05/2022
17/05/2022
67 Lê Tấn Hưng 20/09/1983 Nam ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông 05/05/2022
17/05/2022
68 Nguyễn Thị Kim Yến 16/11/1970 Nữ 24/14 Nguyễn thị nhỏ, phường 4 05/05/2022
17/05/2022
69 Nguyễn Kim Ngọc 28/02/1982 Nữ 24/16B Nguyễn thị nhỏ, phường 4 05/05/2022
17/05/2022
70 Đinh Ngọc Thuỳ Nhung 25/01/2006 Nữ 24/16B Nguyễn thị nhỏ, phường 4 05/05/2022
17/05/2022
71 Nguyễn Thị Yến Duyên 25/12/1971 Nữ 3HL Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa 05/05/2022
17/05/2022
72 Trần Thị Bình 01/01/1970 Nữ ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú 05/05/2022
17/05/2022
73 Lê Kim Chưởng 05/06/1956 Nữ ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú 05/05/2022
17/05/2022
74 Nguyễn Thị Kim Tuyền 26/02/1982 Nữ 105/2 Lương Văn Chấn, Phường Khánh Hậu 05/05/2022
17/05/2022
75 Lương Hồng Thu 03/02/1958 Nữ 37 Sương Nguyệt Anh, Phường 2 05/05/2022
17/05/2022
76 Nguyễn Phan Minh Thùy 22/08/2015 Nữ 22 Đường 297, Khu phố Bình Đông 3, Phường 3 05/05/2022
17/05/2022
77 Nguyễn Phan Minh Ân 15/11/2013 Nam 22 Đường 297, Khu phố Bình Đông 3, Phường 3 05/05/2022
17/05/2022
78 Vũ Tuấn Kiệt 15/10/1997 Nam ấp Phước Tỉnh, xã Long Hiệp 05/05/2022
17/05/2022
79 Cáp Thị Chi Phương 10/08/1951 Nữ 23 Sương Nguyệt Anh, Phường 2 05/05/2022
17/05/2022
80 Nguyễn Minh Phụng 12/02/1986 Nam ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc 05/05/2022
17/05/2022
81 Nguyễn Vũ Luân 18/03/1998 Nam ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 05/05/2022
17/05/2022
82 Nguyễn Thùy Trang 15/10/1989 Nữ ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng 05/05/2022
17/05/2022
83 Hoàng Ngọc Mai 20/11/2001 Nữ ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ 05/05/2022
17/05/2022

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 5 2486
  • Năm 2024 194501