TỈNH LONG AN Thứ Bảy, 13/04/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Thông tin chỉ đạo điều hành

Đảng ủy Công an Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

16:08 18/05/2022

Ngày 17/5/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến điểm cầu 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp thông tin nhanh các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Long An có Đại tá Văn Công Minh-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Lãnh đạo Trại giam Thạnh Hòa, Trại giam Long Hòa; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh…Hội nghị được truyền trực tiếp đến Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Công an nhân dân (CAND) kịp thời quán triệt, nắm vững những chủ trương, định hướng lớn của Đảng trên các lĩnh vực: đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND. 

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Long An.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hải Bình thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đề nghị, Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đảng bộ. Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của CAND và của địa phương, đơn vị. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và sắp tới là kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV… 

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các mặt công tác công an, việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ trong CAND. Tiếp tục tuyên truyền hiệu quả của việc thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã; kết quả công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự. 

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu lợi dụng tình hình để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân phòng tránh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND và kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND.../.

T.Phượng-M.Khánh

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 4 2486
  • Năm 2024 194501