TỈNH LONG AN Thứ Bảy, 13/04/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Thông tin chỉ đạo điều hành

Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

08:55 15/04/2022

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân (CAND) theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an; đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của các đơn vị thuộc Bộ Công an...

Tại điểm cầu Công an tỉnh Long An tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hòa-Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc Công an tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố.

 Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế công tác, chú trọng chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; gắn việc bố trí, sắp xếp cán bộ, kiện toàn tổ chức với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ uy tín, năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, ngày 26/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6845/QĐ-BCA-V03 quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, đồng thời ban hành văn bản yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các cấp.

Trong xây dựng, hoàn thiện quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành 15 thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các lĩnh vực công tác Công an.

Nội dung thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác tiếp tục đổi mới như: bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, địa phương, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát; cùng đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về an ninh trật tự. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân chủ ở cơ sở đối với lực lượng CAND; khái quát kết quả thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an thời gian qua; đồng thời chỉ đạo, định hướng Công an các đơn vị, địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phát huy dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Long An.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thực hiện tốt công tác nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát hiện những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực hiện dân chủ ở cơ sở để phòng ngừa từ sớm, từ xa và có phương hướng giải quyết những vấn đề phức tạp, điểm nóng phát sinh từ những hạn chế, bất cập trên.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các Thông tư của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ; triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng CAND tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể để nhân dân hiểu, giúp đỡ và giám sát lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CAND, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác Công an; đặc biệt triển khai cung cấp các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; triển khai vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và việc cấp, quản lý căn cước công dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở CAND; tổng kết, khen thưởng cũng như kịp thời phát hiện, uốn nắn, phòng ngừa những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các đơn vị, địa phương và hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện chấm điểm định kỳ hàng năm, đưa tiêu chính đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thành một nội dung đánh giá thi đua của Công an các đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an; trình bày Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân từ năm 2016 đến năm 2021; khái quát nhận thức chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quán triệt nội dung cơ bản 15 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong CAND. Tiếp đó, đại diện Công an một số đơn vị, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đơn vị.

Hội nghị cũng cung cấp cho các đại biểu tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện dân chủ cho cán bộ, chiến sĩ CAND, bảo đảm và phát huy dân chủ khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân cũng như phát huy dân chủ trong nội bộ CAND./.

T.Phượng-M.Khánh

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 4 2486
  • Năm 2024 194501