TỈNH LONG AN Chủ Nhật, 26/05/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Người dân cần biết

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An”

08:28 10/05/2024

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh soạn thảo, báo cáo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chi tiết thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024) đảm bảo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Công an tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung để tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến tại đây./.

Có các dự thảo đính kèm

Danh sách file đính kèm

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 5 2486
  • Năm 2024 194501