TỈNH LONG AN Chủ Nhật, 25/02/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

18:33 13/10/2023

Chiều 12/10/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Quyết định số 22). Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Dương Quyết Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng chủ trì Hội nghị. Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Long An.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức xã hội, phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã thu được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, không tái phạm tội và vi phạm pháp luật…

Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Long An.

Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Công an đã trao đổi và nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ rất tích cực của Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22. Đây là lần đầu tiên chúng ta có cơ chế, rất cụ thể tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phát tù được tiếp cận, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo lập cuộc sống, đồng thời cũng có cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạo việc làm, sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù…

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, biểu dương Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22 và kịp thời tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trong Quyết định nhằm thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách này. Đồng thời khẳng định, Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ rất có ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu thiết thực là cung cấp nguồn vốn nhằm tạo công ăn việc làm, sinh kế cho những người lầm lỡ, vi phạm pháp luật, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và cả nước.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Những năm qua, các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác này, nhất là Chỉ thị số 33 ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, các Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020, Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, giúp đỡ được nhiều người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương ổn định cuộc sống, không tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên chưa có cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ về nguồn vốn, do đó, Quyết định số 22 ra đời đã đáp ứng rất kịp thời yêu cầu của thực tiễn.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 22 một cách nhất quán, hiệu quả, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 22 cần chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai Quyết định số 22 có hiệu quả, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đưa chính sách nhân văn, nhân đạo này thực sự đi vào trong thực tế đời sống, tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quá trình giám sát vốn vay và thu hồi vốn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Long An.

 Bộ Công an và Công an các địa phương tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong tham mưu và phối hợp thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, chủ động nắm chắc tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù, người có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương quan tâm, hỗ trợ họ sớm tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và đất nước.

Ngân hàng Chính sách xã hội là cơ quan trực tiếp triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù cần triển khai thực hiện tốt các quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; đồng thời, cần chủ động để bảo đảm nguồn vốn cho vay. 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thường xuyên tổ chức giám sát để việc thực hiện chính sách này theo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Chính sách xã hội trong quá trình triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân các cấp, các ban, ngành đoàn thể các địa phương cần có nhận thức đúng đắn về vị trí quan trọng, mục đích, ý nghĩa của chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 22… 

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ để người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh để họ chấp hành đúng cam kết khi vay vốn; sử dụng có hiệu quả vốn vay, tạo của cải vật chất, thu nhập cho bản thân và đóng góp cho xã hội… Trong quá trình triển khai thực hiện, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện để kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh và có biện pháp xử lý, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để trục lợi.

Ngoài những nội dung mà đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 22 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ. Sau Hội nghị này, các địa phương chưa có kế hoạch cần tham mưu ngay với Ủy ban nhân dân các cấp ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 22 để phân công rõ ràng, trách nhiệm, nội dung công việc của các cơ quan liên quan. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và các sở, ban ngành ở địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, triển khai các việc cần làm sớm, làm ngay, nhất là về tham mưu bố trí nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, rà soát, đảm bảo đúng đối tượng được vay vốn, phối hợp giám sát thực hiện vốn vay. Trong quá trình thực hiện, phải tạo cơ chế thuận lợi, tốt nhất cho các tổ chức và cá nhân đủ điều kiện trong việc vay vốn…/.

Viết Nguyên

 

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 2 2486
  • Năm 2024 194501