TỈNH LONG AN Thứ Năm, 29/02/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục: Xác nhận số chứng minh nhân dân, căn cước công dân tại cấp huyện

Cơ quan thực hiện: Công an cấp huyện

Cách thức thực hiện: Trực tiếp; Trực tuyến

Trình tự thực hiện:

Cách 1: Trực tiếp

Bước 1: Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) có nhu cầu được xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện hoặc nhận kết quả qua đường truyền chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu.

Cách 2: Trực tuyến

Bước 1: Cơ quan, tổ chức truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (Khi công dân có thông tin về số CMND, số CCCD trong CSDLQG về DC).

Bước 2: Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện. Tại giao diện Cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện. Tiến hành khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu. Xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả.

Bước 3: Hệ thống sẽ trả mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ đến Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.

Bước 4: Cán bộ truy cập phần mềm kiểm tra và in phiếu trả lời. Chuyển trả kết quả theo hình thức đã được người dân lựa chọn trên hệ thống.

Thành phần hồ sơ: 01 (một) bộ

- Giấy đề nghị xác nhận số CMND (Mẫu CC13) hoặc thực hiện các yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an;

- Trường hợp thông tin về số CMND, số CCCD chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ CCCD, CMND (nếu có).

Thời gian giải quyết:

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí:

Lệ Phí:

Yêu cầu - điều kiện:

không.

Căn cứ pháp lý

1. Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014.

2. Nghị định số 137/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

3. Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

4. Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

6. Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

7. Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 ngày 19/7/2021 của Bộ Trưởng Bộ Công an quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

8. Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Biểu mẫu

Giấy đề nghị xác nhận số CMND (Mẫu CC13)

Kết quả thực hiện:

Giấy xác nhận số CMND, số CCCD (Mẫu CC07)./.

File đính kèm:
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 2 2486
  • Năm 2024 194501