TỈNH LONG AN Chủ Nhật, 26/05/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục: Thông báo lưu trú

8. Thông báo lưu trú

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng nhập, nộp hồ sơ  trực tuyến qua: Cổng dịch vụ công quốc gia (www.dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quản lý cư trú (www.dichvucong.dancuquocgia.gov.vn). Công dân sử dụng tài khoản dịch vụ công hoặc tài khoản VNeID để đăng nhập.

- Bước 2: Tại giao diện dịch vụ công, công dân chọn lĩnh vực thủ tục hành chính "Thông báo lưu trú" và chọn nộp hồ sơ.

- Bước 3: Công dân tải và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu thông báo lưu trú, sau đó chọn mục "tải lên file danh sách" đối với biểu mẫu thông báo lưu trú vừa nhập thông tin.

- Bước 4: Công dân kiểm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ.`Kết quả giải quyết hồ sơ được cơ quan đăng ký cư trú thông báo qua Cổng thông tin.

b. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Nội dung biểu mẫu thông báo lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

c. Thời hạn giải quyết: Tiếp nhận ngay khi công dân thông báo lưu trú.

d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đăng ký cư trú quy định tại Luật Cư trú.

đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.

e. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

g. Phí, lệ phí: Không.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú./.

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 5 2486
  • Năm 2024 194501