TỈNH LONG AN Thứ Ba, 18/06/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Công bố thủ tục hành chính

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH, MỘT PHẦN CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT và con dấu

13:12 15/07/2023

I. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN

STT

Tên Dịch vụ công

Cơ quan thực hiện

1. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

1

Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

2

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng  vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Công an tỉnh

3

Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

4

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Công an tỉnh

5

Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

Công an tỉnh

6

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Công an tỉnh

7

Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Công an tỉnh

8

Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

9

Cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

10

Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

11

Cấp đổi chứng chỉquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

12

Cấp lại chứng chỉ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

13

Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao

Công an tỉnh

14

Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ

Công an tỉnh

15

Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trơ

Công an tỉnh

16

Cấp giấy phép trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Công an tỉnh

2. LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ CON DẤU

1

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Công an tỉnh và Công an cấp huyện

2

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Công an tỉnh và Công an cấp huyện

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Công an tỉnh và Công an cấp huyện

4

Đăng ký mẫu con dấu mới

Công an tỉnh

5

Đăng ký thêm con dấu

Công an tỉnh

6

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi.

Công an tỉnh

II. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN

Stt

Tên Dịch vụ công

Cơ quan thực hiện

1. NHÓM QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

1

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Công an tỉnh

2

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

3

Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

4

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

5

Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

6

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Công an tỉnh

7

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Công an tỉnh

8

Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Công an tỉnh

9

Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Công an tỉnh

10

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ

Công an tỉnh

2. NHÓM QUẢN LÝ CON DẤU

1

Đăng ký lại mẫu con dấu

Công an tỉnh

2

Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Công an tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 6 2486
  • Năm 2024 194501