TỈNH LONG AN Thứ Năm, 29/02/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Công bố thủ tục hành chính

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH, MỘT PHẦN CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN lĩnh vực cư trú, căn cước công dân theo Quyết đinh 430/QĐ-BCA-C06

14:43 08/07/2023

I. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN

STT

Tên Dịch vụ công

Cơ quan thực hiện

1. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

1

Đăng ký thường trú

Công an cấp xã

2

Xóa đăng ký thường trú

Công an cấp xã

3

Đăng ký tạm trú

Công an cấp xã

4

Xóa đăng ký tạm trú

Công an cấp xã

5

Tách hộ

Công an cấp xã

6

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Công an cấp xã

7

Xác nhận thông tin về cư trú

Công an cấp xã

8

Thông báo lưu trú

Công an cấp xã

9

Khai báo tạm vắng

Công an cấp xã

2. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

01

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

Công an tỉnh và Công an cấp huyện

 II. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BỘ CÔNG AN

STT

Tên Dịch vụ công

Cơ quan thực hiện

1. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

1

Gia hạn tạm trú

Công an cấp xã

2

Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

Công an cấp xã

2. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an tỉnh và Công an cấp huyện

2

Đổi thẻ Căn cước công dân

Công an tỉnh và Công an cấp huyện

3

Cấp lại thẻ Căn cước công dân

Công an tỉnh và Công an cấp huyện

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 2 2486
  • Năm 2024 194501