TỈNH LONG AN Thứ Bảy, 13/04/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Thông tin chỉ đạo điều hành

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Cơ sở chính trị vững chắc để CAND bứt phá, phát triển

19:30 19/04/2023

Ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "CAND với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chủ trì Hội thảo.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Long An, tham dự Hội thảo có Đại tá Nguyễn Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích, luận giải sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đánh giá toàn diện những kết quả lực lượng CAND đạt được trong gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với tham luận "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước khi nước chưa nguy", Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã phân tích cụ thể khái niệm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

"Vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là truyền thống của dân tộc. Nghị quyết Đại hội XIII khẳng định sâu sắc hơn vấn đề này trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống của ông cha. Đây là phương châm, tư tưởng hết sức quan trọng. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm là sớm về tư duy, nhận thức, quan điểm, phương châm hành động; sớm trong nhận diện vấn đề, trong xây dựng các phương án, lực lượng. Bảo vệ từ xa không chỉ về không gian mà còn về thời gian, chủ động phát hiện, nhận diện những nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia", Trung tướng Trần Vi Dân nhấn mạnh và khẳng định hai vấn đề này có mối liên quan với nhau hết sức chặt chẽ. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là bảo vệ sự nghiệp đổi mới, giữ ổn định chính trị, môi trường hoà bình để phát triển đất nước...

Quang cảnh đại biểu dự điểm cầu Công an tỉnh Long An.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới về gắn liền xây dựng, chỉnh đốn Đảng để làm Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Qua thực tiễn đổi mới, Đảng ta ngày càng phát triển toàn diện. Văn kiện Đại hội cũng nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, hết sức coi trọng bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng chuẩn mực về đạo đức; nhấn mạnh tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải nêu gương.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, xuất phát từ chủ trương, định hướng được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hội thảo đã làm rõ hơn nhận thức, tư duy mới về Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phù hợp với tiến trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, hiệu quả, với cơ sở chính trị rất vững chắc, đồng bộ, phù hợp, mở ra cơ hội lớn để lực lượng CAND bứt phá và phát triển.

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các cấp uỷ đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên trong CAND cần xác định rõ hơn nữa về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn liền với việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. "Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và trong những thời gian tiếp theo", đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiên quyết khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ, các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế./.

Minh Khánh

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 4 2486
  • Năm 2024 194501