TỈNH LONG AN Thứ Năm, 29/02/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Thông tin chỉ đạo điều hành

Xây dựng Công an tỉnh Long An thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

07:50 08/12/2023

Trên cơ sở tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 12), căn cứ yêu cầu thực tiễn XDLL Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện và cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động xuyên suốt trong giai đoạn 2022-2030 và theo từng năm với phương châm: “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20”, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung…    

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị

Tỉnh Long An có vị trí đặc biệt quan trọng về địa lý, chính trị, kinh tế và an ninh quốc phòng, phía Bắc tiếp giáp với Vương Quốc Campuchia, phía Nam tiếp giáp với tỉnh Tiền Giang, phía Đông tiếp giáp với TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, phía Tây tiếp giáp với tỉnh Đồng Tháp. Lợi thế về mặt địa lý, địa hình, hệ thống giao thông cơ bản đồng bộ đã tạo cho tỉnh Long An có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa…ngày càng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, nhưng bên cạnh đó, cũng đặt ra nhiều vấn đề phức tạp tác động trực tiếp đến tình hình ANTT trên địa bàn. Xuất phát từ thực tiễn đó, trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh Long An nhất là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động đề ra nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trên các mặt công tác Công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Công an tỉnh Long An vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhất đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ các Đề án thành phần của Bộ Công an, đến nay Công an tỉnh đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn tình hình địa phương, trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là tập trung quy hoạch, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Công an tỉnh đến năm 2030 với khung danh mục vị trí việc làm phù hợp, khoa học, xây dựng đội ngũ Công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chương trình, kế hoạch Nghị quyết số 12 và triển khai đến toàn thể các cấp ủy, chính quyền địa phương để bảo đảm sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra. Trong đó, quan tâm trang bị phương tiện, hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ cho lực lượng Công an các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã có sự thống nhất và đồng thuận cao đối với chủ trương về việc cấp đất và hỗ trợ kinh phí để xây dựng doanh trại, trụ sở cho Công an cấp xã; chủ động cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để ưu tiên nguồn vốn xây dựng trụ sở Công an xã…

Đồng chí Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Ngoài ra, nhằm tăng cường sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân đối với chủ trương, nhiệm vụ XDLL Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh cũng thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", Công an tỉnh triển khai tổ chức bộ máy giảm từ 29 xuống còn 26 phòng, từ 103 xuống còn 98 đội và tương đương; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện hiệu quả các chính sách, đúng quy định, quy trình về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, liên thông, công khai, minh bạch, dân chủ gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác khuyến khích và bảo vệ cán bộ Công an năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong tròa toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai đến cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND từ nay đến năm 2030 theo Nghị quyết số 12. Từ đó, có sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, khơi dậy ý chí, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy, là “thanh bảo kiếm” và “lá chắn thép” bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Đảng ủy Công an tỉnh triển khai, quán triệt nhanh chóng, kịp thời các văn bản Luật mới ban hành, Luật CAND và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực công tác Công an; tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về: “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn chiến lược, trọng điểm và chủ động lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ ANTT; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động. Từ đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được thực hiện khá toàn diện, sâu rộng; nhiều nơi có sự chuyển biến mạnh mẽ; có trên 98% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu “An toàn về ANTT” và xếp loại phong trào khá trở lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Đại tá Lâm Minh Hồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho gia đình chính, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Huệ.

Về lĩnh vực phương tiện kỹ thuật, đơn vị luôn quan tâm đầu tư mới, cải tạo sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin và dần hoàn thiện từ Công an tỉnh đến Công an các đơn vị, địa phương; cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, góp phần tích cực công tác cải cách hành chính, hỗ trợ kịp thời các mặt công tác khác.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, tập trung xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng Công an xã nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở vững mạnh. Lựa chọn những người có năng lực phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công an tỉnh Long An tiếp tục phối hợp Ty Công an 2 tỉnh SvâyRiêng và PreyVeng (Vương quốc Campuchia) thực hiện có hiệu quả các nội dung, cơ chế hợp tác theo Biên bản thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT biên giới mà hai bên đã ký kết; chủ động tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT biên giới, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm nhập từ bên ngoài, chống phá vào trong nội địa qua tuyến biên giới Long An. Thông qua các hình thức tuyên truyền pháp luật, các phong trào “Vận động toàn dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT xóm, ấp, khu vực biên giới”, chương trình phát thanh “Vì chủ quyền an ninh biên giới” và các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu, thăm hỏi, làm việc...

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới Ngài Trung tướng Pích Virek - Trưởng ty Công an tỉnh Svayrieng nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023.

Thời gian tới, Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh huy động sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong CAND, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị- xã hội, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an, đảm bảo đến năm 2030 hoàn thành việc bố trí cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an. Tập trung tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh toàn diện. Phát huy trí tuệ tập thể, tạo mọi điều kiện và khuyến khích phát huy vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, tiên phong gương mẫu, chủ động tham mưu, đề xuất của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ.

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại phục vụ các lĩnh vực công tác Công an trong thời kỳ mới./.

T.Phượng

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 2 2486
  • Năm 2024 194501