TỈNH LONG AN Chủ Nhật, 25/02/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Thông tin chỉ đạo điều hành

“Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030”

21:31 26/10/2023

Sáng 25/10, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030” thông qua hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới các Công an các địa phương.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị và Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo. Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Long An.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự Hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Long An.

Hội thảo được tổ chức nhằm nghiên cứu trên phương diện lý luận và thực tiễn để phân tích, làm rõ sự quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới một cách đồng bộ, toàn diện, có hệ thống.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp có tính khả thi đối với việc quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, thiết thực góp phần tăng cường sức chiến đấu, công tác của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã khái quát, phân tích, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với CAND; phân tích, đánh giá thực trạng việc CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – thành tựu và kinh nghiệm.

Đặc biệt, các đại biểu, nhà khoa học đã dự báo những yếu tố tác động, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp góp phần để CAND quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Long An.

Các tham luận thống nhất đánh giá và khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn, cách mạng và khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động, sáng tạo trong tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những công việc thiết thực hàng ngày, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của CBCS. Chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đưa Công an chính quy về xã; phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Tham mưu với Đảng, Nhà nước triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa, giải quyết ổn định tình hình ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước; đánh giá những kết quả, ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, kinh nghiệm; dự báo tình hình và kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030./.

Viết Nguyên

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 2 2486
  • Năm 2024 194501