TỈNH LONG AN Thứ Tư, 31/05/2023 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An". | Từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh Long An triển khai các điểm đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã để cơ quan, tổ chức và người dân biết, đến liên hệ đăng ký, cấp biển số xe | Vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ http://phananhantt.longan.gov.vn .Tải trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng với từ khóa tìm kiếm "LA.ANTT (Công dân)"

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tìm thấy 11 văn bản

STT Mức độ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Mức độ 2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp xã) Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
2 Mức độ 2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (Cấp huyện) Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
3 Mức độ 2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện) Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
4 Mức độ 2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (Cấp tỉnh) Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
5 Mức độ 2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh) Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
6 Mức độ 2 Thông báo số định danh cá nhân cấp xã Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
7 Mức độ 2 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
8 Mức độ 2 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
9 Mức độ 2 Đổi thẻ Căn cước công dân Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
10 Mức độ 2 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 795
  • Tháng 5 20671
  • Năm 2023 182739