TỈNH LONG AN Thứ Năm, 08/12/2022 Thông báo Từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh Long An triển khai các điểm đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã để cơ quan, tổ chức và người dân biết, đến liên hệ đăng ký, cấp biển số xe | Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An". | Vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ http://phananhantt.longan.gov.vn .Tải trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng với từ khóa tìm kiếm "LA.ANTT (Công dân)"

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (Cấp tỉnh)

Thủ tục Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân
Cơ quan thực hiện Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (nếu có).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Văn bản thông báo kết quả khai thác trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

Lệ phí Chưa quy định
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 8 Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 có nhu cầu cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phải được công dân đó đồng ý bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Cơ sở pháp lý

- Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 10/11/2014

- Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hôi, Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có)

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do.
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận văn bản trả lời tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (nếu triển khai) hoặc qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu (nếu có).

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
* Đối với tổ chức:
- Văn bản đề nghị khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân (trong đó nêu rõ mục đích, nội dung  thông tin khi được cung cấp).
- Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân đến nộp hồ sơ.
* Đối với cá nhân:

- Văn bản đề yêu cầu thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân (trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, phạm vi thông tin cần cung cấp, cam đoan chịu trách nhiệm trong sử dụng nội dung thông tin khi được cung cấp).
- Xuất trình thẻ Căn cước công dân của công dân để cơ quan Công an kiểm tra, xác định đúng người đề nghị cung cấp thông tin.
b)  Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Chưa quy định

Liên hệ

02723.989252

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 921
  • Tháng 12 2981
  • Năm 2022 115215