TỈNH LONG AN Chủ Nhật, 14/04/2024 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An".

Người dân cần biết

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

16:38 19/02/2024

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam, địa chỉ: Số 181, QL1A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 92 điểm.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn)

TT NỘI DUNG Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam
I    Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá 22
1 Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 11
2 Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 08
3 Có trang thông tin điện tử đang hoạt động 02
4 Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến 00
5 Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 01
II Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả 22
1 Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan 04
2 Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 04
3 Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá  04
4 Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá 04
5 Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá 03
6 Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 06
III Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 38
1 trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá 06
2 Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm  14
3 Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)  05
4 Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản  02
5 Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản 04
6 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng 04
7 Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động 03
8 Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn 00
IV Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp 05
1 Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính 00
2 Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) 00
3 Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)  05
V Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định 05
  Tổng điểm 92

 

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1007
  • Tháng 4 2486
  • Năm 2024 194501