TỈNH LONG AN Thứ Tư, 31/05/2023 Thông báo Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An". | Từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh Long An triển khai các điểm đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã để cơ quan, tổ chức và người dân biết, đến liên hệ đăng ký, cấp biển số xe | Vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ http://phananhantt.longan.gov.vn .Tải trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng với từ khóa tìm kiếm "LA.ANTT (Công dân)"

Người dân cần biết

THÔNG BÁO về việc tiếp nhận hồ sơ điện tử về lĩnh vực PCCC và CNCH trên Cổng dịch vụ Công Bộ Công an

08:05 19/04/2023

Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA, ngày 25/12/2021 của Bộ Công an về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022; Kế hoạch số 12/KH-BCA-V01, ngày 12/01/2022 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA, ngày 25/12/2021 của Bộ Công an và Quyết định số 430/QĐ-BCA, ngày 26/01/2023 của Bộ Công an về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Để nâng cao chất lượng thực hiện cho cơ quan, tổ chức về các lĩnh vực PCCC và CNCH, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hồ sơ điện tử trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực PCCC và CNCH; Công an tỉnh Long An thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ điện tử và các bước nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực PCCC và CNCH trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an kể từ ngày 15/4/2023, như sau:

1. Địa chỉ tiếp nhận: http://dichvucong.bocongan.gov.vn.

2. Nộp hồ sơ hồ sơ điện tử theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập địa điểm tiếp nhận;

- Bước 2: Chọn mục nộp hồ sơ trực tuyến, chọn lĩnh vực thủ tục hành chính “Phòng cháy, chữa cháy”, chọn địa phương thực hiện “Công an tỉnh Long An” và chọn nộp hồ sơ.

- Bước 3: Chọn trường hợp giải quyết hồ sơ;

- Bước 4: Điền thông tin của người nộp hồ sơ;

- Bước 5: Nộp các thành phần hồ sơ theo quy định bằng cách tải các bản điện tử [1] có chứng thực các tài liệu;

- Bước 6: Xác nhận việc nộp hồ sơ thành công.

* Chú ý: Về thành phần hồ sơ đối với các thủ tục hành chính về lĩnh vực PCCC và CNCH nộp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an phải đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và các Thông tư quy định của Bộ Công an. Đối với các tài liệu “Mật” không được đăng tải qua hệ thống theo quy định.

3. Hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực PCCC và CNCH của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp huyện, cấp xã) tiếp nhận kiểm tra, giải quyết và trả hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BCA, ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.

Công an tỉnh Long An xin thông báo./.

([1]) Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Công tác văn thư, văn bản điện tử được định nghĩa như sau: “Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông tệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định”.

TIN TỨC KHÁC

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 1530
  • Tháng 5 20640
  • Năm 2023 183106