TỈNH LONG AN Thứ Ba, 04/10/2022 Thông báo Từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh Long An triển khai các điểm đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã để cơ quan, tổ chức và người dân biết, đến liên hệ đăng ký, cấp biển số xe | Cài đặt Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Long an trên cửa hàng ứng dụng CHPlay hoặc App Store với từ khóa tìm kiếm "Công an Long An". | Vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ http://phananhantt.longan.gov.vn .Tải trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng với từ khóa tìm kiếm "LA.ANTT (Công dân)"

Người dân cần biết

THÔNG BÁO về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

11:09 21/09/2022

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH 14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định tịch thu số: 304/QĐ-TT ngày 01/8/2022 của Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An;

Căn cứ Biên bản định giá tài sản ngày 29/8/2022 của Hội đồng định giá tài sản.

Căn cứ Phương án xử lý tài sản có quyết định tịch thu số: 370/PA-CAT-PC03 ngày 13/9/2022;

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Long An thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với nội dung như sau:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Số 08, đường Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An.

- Số điện thoại: 0693.609179

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Lô hàng máy móc đã qua sử dụng gồm: 09 pa lăng xích điện, hiệu NITCHI, model MH-5; 01 xe lu tay, không nhãn hiệu; 01 mô tơ, hiệu SUMITOMO, model TK-FXV; 01 mô tơ, hiệu SUMITOMO, model CNHM1-6120-71; 01 máy bơm nước, C50/08; 01 mô tơ bơm nước, hiệu TSURUMI FUMP, model 50PUMA2.15S; 16 mô tơ lớn nhỏ các loại, không tem nhãn; 26 máy nén lạnh của hệ thống lạnh, không tem nhãn; 17 cuộn đồng đã quấn các loại, không tem nhãn; 01 máy tiện nhãn hiệu GEORGE SWIFT & SONS HALIFAX, không tìm thấy model, năm sản xuất; 01 pa lăng xích điện, hiệu KITO, model ES3B-5098; 01 pa lăng xích điện, hiệu NITCHI, model EC-3M; 01 máy nén khí, hiệu IWATA, model SCD-220G; 01 xe tưới, hiệu JOHN DEERE, model HD200; 170 máy nén lạnh của hệ thống lạnh, không tem nhãn; 4.220 mô tơ các loại, không tem nhãn; 01 sơ mi rơ mooc tải, nhãn hiệu HOANG SA, số loại KCT-E43-XB-01, số khung RRL40F3XBF8000189, năm sản xuất 2018, nước sản xuất Việt Nam. Giá khởi điểm tài sản là: 257.450.000 đồng (Hai trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn nghìn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn cứ theo khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14.

Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn cứ theo Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Bảng điểm tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức bán đấu giá tài sản:

TT NỘI DUNG MỨC TỐI ĐA

I. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá. 23,0

1. Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc đấu giá 11,0

1.1 Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử …) 6,0

1.2 Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện 5,0

2. Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 8,0

2.1 Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng phiếu trả giá đảm bảo an toàn, bảo mật và các phương tiện khác đảm bảo cho việc đấu giá 4,0

2.2 Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá. 4,0

3. Có trang thông tin điện tử đang hoạt động 2,0

4. Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

5. Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0

II. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) 22,0

1. Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan 4,0

2. Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 4,0

3. Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá 4,0

4. Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá  4,0

5. Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá 3,0

6. Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 3,0

II. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 45,0

1. Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 6,0

1.1 Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào) 2,0

1.2 Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng 3,0

1.3 Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng 4,0

1.4 Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng 5,0

1.5 Từ 30 hợp đồng trở lên  6,0

2. Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5 18,0

2.1 Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch) 10,0

2.2 Từ 20% đến dưới 40% 12,0

2.3 Từ 40% đến dưới 70% 14,0

2.4 Từ 70% đến dưới 100% 16,0

2.5 Từ 100% trở lên 18,0

3. Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực). 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3 5,0

3.1 Dưới 03 năm 3,0

3.2 Từ 03 năm đến dưới 05 năm 4,0

3.3 Trên 05 năm trở lên 5,0

4 Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản. 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3. 3,0

4.1 01 đấu giá viên 1,0

4.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 2,0

4.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 3,0

5. Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật đấu giá tài sản).

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3 4,0

5.1 Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 2,0

5.2 Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 3,0

5.3 Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời hạn hành nghề từ 03 năm trở lên 4,0

6. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế GTGT. 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3, hoặc 6.4  5,0

6.1 Dưới 50 triệu đồng 2,0

6.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 3,0

6.3 Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng 4,0

6.4 Từ 200 triệu đồng trở lên 5,0

7 Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động. chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2 3,0

7.1 Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào) 2,0

7.2 Trên 03 nhân viên trở lên 3,0

8. Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn  1,0

IV. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 5,0

1. Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính 3,0

2. Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) 4,0

3. Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) 5,0

V. Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định 5,0

1. Tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở hoạt động trên địa bàn nơi đơn vị đang thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá 1,0

2. Tổ chức đấu giá tài sản đã tham gia thực hiện việc đấu giá tài sản với đơn vị đang thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá 4,0

VI. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố  

1. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố Đủ điều kiện

2. Không có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố Không đủ điều kiện

Lưu ý: 

- Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó. 

- Trường hợp đến hết ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn mà chỉ có một tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì người có tài sản xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức đó nếu đáp ứng quy định của Luật Đấu giá tài sản, Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Long An.

+ Địa chỉ: Số 08, đường Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An.

+ Điện thoại: 0693.609179

Lưu ý: 

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Long An.

- Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Long An trân trọng thông báo đến các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký tham gia lựa chọn./.

TIN TỨC KHÁC

14:28 27/09/2022

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách

10:04 27/09/2022

Hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID

08:54 25/09/2022

Thông báo công khai thêm 47 điểm đăng ký xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An

09:08 22/09/2022

THÔNG BÁO về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

11:09 21/09/2022

THÔNG BÁO về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Hôm nay 771
  • Tháng 10 1499
  • Năm 2022 87103