Truy nã - Truy tìm

Thông báo truy tìm chủ sở hữu hàng hóa đang bị tạm giữ (PC03_lần 2) 1/1/2020

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Long An đang tạm giữ hàng hóa, phương tiện vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu cụ thể:

 Vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 02/10/2019 bắt giữ 1400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 02/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 03/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 03/10/2019 bắt giữ 1400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại ấp 5, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 07 giờ 40 phút ngày 04/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 04/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 05/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 09 giờ 45 phút ngày 07/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 01 xe mô tô không nhãn hiệu, không biển kiểm soát là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 08/10/2019 bắt giữ 1400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 01 xe mô tô không nhãn hiệu, không biển kiểm soát là phương tiện vận chuyển tại ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 08/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 01 xe mô tô không nhãn hiệu, không biển kiểm soát là phương tiện vận chuyển tại ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 09/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 01 xe mô tô không nhãn hiệu, không biển kiểm soát là phương tiện vận chuyển tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 01 xe mô tô không nhãn hiệu, không biển kiểm soát là phương tiện vận chuyển tại ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 10/10/2019 bắt giữ 1000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại ấp 5, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2019 bắt giữ 1350 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/10/2019 bắt giữ 1400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 01 xe mô tô không nhãn hiệu, không biển kiểm soát là phương tiện vận chuyển tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 01 xe mô tô không nhãn hiệu, không biển kiểm soát là phương tiện vận chuyển tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 30/10/2019 bắt giữ 1000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 01 xe mô tô không nhãn hiệu, không biển kiểm soát là phương tiện vận chuyển tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 31/10/2019 bắt giữ 1450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Căn cứ khoản 4, điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì trường hợp không xác định người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tang vật vi phạm theo quy định./.

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 24/3/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0