Một số hình ảnh của Đoàn viên thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ người dân thu hoạch chanh, đu đủ tại huyện Đức Huệ. 8/31/2021