Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 5/20/2014

 


Ngày 20 tháng 05 năm 2014 Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đ/c: Nguyễn Văn Phạm, Hà Quang Tỉnh, Huỳnh Kỳ, Nguyễn Văn Long và Đặng Quốc Minh.