Thông báo

Thông báo Nội dung thang điểm thi đua, khen thưởng, xếp loại trong phong trào TDBVANTQ 9/7/2017

Thực hiện Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thang điểm thi đua, khen thưởng, xếp loại đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh thông báo như sau:

1. Bãi bỏ Thang điểm số 511/TĐXLPT-CAT-PV28 ngày 03/10/2013 của Công an tỉnh về Thi đua, khen thưởng, xếp loại đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ về ANTT trên địa bàn tỉnh.

2. Đề nghị cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thang điểm thi đua, khen thưởng, xếp loại đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 30/6/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0