Thank you for using the Trial Version of Telerik® UI for ASP.NET Ajax to build more powerful applications faster. Purchase the Commercial Version now to get access to all product updates and the Telerik expert support. Thank you for using the Trial Version of Telerik® UI for ASP.NET Ajax to build more powerful applications faster. Purchase the Commercial Version now to get access to all product updates and the Telerik expert support. Thank you for using the Trial Version of Telerik® UI for ASP.NET Ajax to build more powerful applications faster. Purchase the Commercial Version now to get access to all product updates and the Telerik expert support. Thank you for using the Trial Version of Telerik® UI for ASP.NET Ajax to build more powerful applications faster. Purchase the Commercial Version now to get access to all product updates and the Telerik expert support. Thank you for using the Trial Version of Telerik® UI for ASP.NET Ajax to build more powerful applications faster. Purchase the Commercial Version now to get access to all product updates and the Telerik expert support. Thank you for using the Trial Version of Telerik® UI for ASP.NET Ajax to build more powerful applications faster. Purchase the Commercial Version now to get access to all product updates and the Telerik expert support. Công an tỉnh Long An > Thông báo

Thông báo

Thông báo lịch cấp giấy CMND 9/17/2016

Thực hiện Công văn số 185/UBND, ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc đưa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh (cấp Chứng minh nhân dân) vào Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Công an tỉnh thông báo:

-Lịch cấp CMND tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thực hiện trong các ngày: Thứ ba, thứ tư, thứ năm và sáng thứ sáu hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

-Thời gian trả kết quả làm CMND: Thời gian trả kết quả làm CMND tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 2 ngày làm việc, cụ thể như sau:

+Hồ sơ tiếp nhận vào ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm: Thời gian trả kết quả lúc 15 giờ ngày hôm sau.

+Hồ sơ tiếp nhận vào sáng thứ sáu: Trả kết quả lúc 15 giờ ngày thứ ba của tuần kế tiếp.

-Việc thực hiện cấp CMND tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố tân An, tỉnh Long An) kể từ ngày: 12/02/2019./.

Các tin khác:

Thank you for using the Trial Version of Telerik® UI for ASP.NET Ajax to build more powerful applications faster. Purchase the Commercial Version now to get access to all product updates and the Telerik expert support.
Thank you for using the Trial Version of Telerik® UI for ASP.NET Ajax to build more powerful applications faster. Purchase the Commercial Version now to get access to all product updates and the Telerik expert support.

Thông báo

     

     

TIN ANTT

Thank you for using the Trial Version of Telerik® UI for ASP.NET Ajax to build more powerful applications faster. Purchase the Commercial Version now to get access to all product updates and the Telerik expert support.
Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 30/6/2020

TIN ẢNH 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0