Xử phạt vi phạm hành chính khi thuộc diện xóa đăng ký thường trú nhưng không làm thủ tục xóa

Luật Cư trú 2020 đã chính thức có hiệu lực, có quy định nhiều trường hợp thuộc diện xoá đăng ký thường trú. Vậy, những người thuộc trường hợp xoá đăng ký thường trú nhưng không làm thủ tục xoá đăng ký thường trú thì có bị phạt không?


Theo khoản 2, Điều 7 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 2020, hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú theo quy định tại khoản 1, Điều 24 Luật Cư trú 2020 thì người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú.

Do đó, việc thực hiện thủ tục xoá đăng ký thường trú là trách nhiệm của người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình.

Ngoài ra, theo khoản 5, Điều 7 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc xóa đăng ký thường trú khi phát hiện công dân thuộc một trong các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú thì trước khi thực hiện việc xóa đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo về việc xóa đăng ký thường trú tới công dân hoặc đại diện hộ gia đình để biết và thực hiện việc nộp hồ sơ làm thủ tục xoá đăng ký thường trú.

Theo đó, trường hợp quá 07 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú thông báo mà người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình không nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú tiến hành lập biên bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú và thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với công dân.

Tóm lại, nếu hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện việc xóa đăng ký thường trú, nếu không làm thủ tục xóa có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Việc xử phạt được quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đối với những trường hợp cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú... thì sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng./.

Tham khảo Nghị định 62-CP.

Đức Thuận