Thông báo thay đổi hình thức tiếp công dân tại các địa điểm tiếp công dân

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện Thông báo số 1634/TB-UBND, ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại các trụ sở, địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Long An thông báo đến cơ quan, tổ chức và công dân như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp công dân thường xuyên của Thanh tra Công an tỉnh,  tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Công an tỉnh tại địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh; Địa chỉ: số 76 Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

2. Tạm dừng việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại địa điểm tiếp công dân của Công an các cấp trong tỉnh.

3. Công an các cấp trong tỉnh chỉ tiếp công dân đột xuất đối với các trường hợp đặc biệt sau: Vụ việc gay gắt, phức tạp; khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến hủy hoại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe công dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

4. Đề nghị cơ quan, tổ chức và công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an các cấp trong tỉnh, gửi đơn qua đường bưu điện để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và Bộ Công an; trong đơn, ngoài bì thư cần ghi rõ địa chỉ thường trú, số điện thoại để được liên hệ khi cần thiết.

5. Thời gian thay đổi hình thức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh và Công an các cấp trong tỉnh kể từ ngày thông báo cho đến khi có thông báo mới./.