Đại tá Phạm Thanh Tâm - Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026