Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 1: Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Tân Trụ