Thông báo về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân"

Nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 25/3/2021, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút đông đảo công dân trong và ngoài nước tham gia cuộc thi.

1. Nội dung thi 

- Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

- Những quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Hình thức thi và đăng ký dự thi 

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

- Thí sinh tham gia đăng ký dự thi tại webisite https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân" trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử./.

Tham khảo: Thể lệ cuộc thi.