Thông báo về việc cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp

Kể từ ngày 16/02/2021, Công an tỉnh Long An sẽ triển khai thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

·    Đối tượng:

- Công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD có mã vạch. Công dân đã được cấp CMND, CCCD có mã vạch nhưng bị hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và các trường hợp CMND, CCCD có mã vạch đã hết hạn sử dụng.

- Công dân đã được cấp CMND, CCCD có mã vạch nhưng bị mất.

- Công dân đã được cấp CMND, CCCD có mã vạch nhưng có sự thay đổi thông tin trong CMND, CCCD có mã vạch.

·    Địa điểm:  Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

·    Thời gian: Việc cấp CCCD sẽ thực hiện tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết)./.

Công an tỉnh Long An