Thông báo v/v ngừng cấp CMND trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh Long An thông báo kể từ ngày 22/01/2021 ngừng cấp Chứng minh nhân dân 9 số và Căn cước công dân mã vạch trên địa bàn tỉnh Long An để chuyển sang cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử. Đồng thời, việc cấp Căn cước công dân sẽ không thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp cho đến khi có chủ trương mới.