Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Công an tỉnh Long An

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2019 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.

Công an tỉnh Long An thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 19 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh (nếu trùng vào này nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo).

2. Thanh tra Công an tỉnh tiếp công dân thường xuyên vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh (trừ trường hợp đột xuất).

3. Địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh Long An tại số 76, đường Châu Văn Giác, phường 4, thành phố  Tân An, tỉnh Long An./.