Thông báo lịch cấp giấy CMND

Thực hiện Công văn số 185/UBND, ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc đưa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh (cấp Chứng minh nhân dân) vào Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Công an tỉnh thông báo:

-Lịch cấp CMND tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thực hiện trong các ngày: Thứ ba, thứ tư, thứ năm và sáng thứ sáu hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

-Thời gian trả kết quả làm CMND: Thời gian trả kết quả làm CMND tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 2 ngày làm việc, cụ thể như sau:

+Hồ sơ tiếp nhận vào ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm: Thời gian trả kết quả lúc 15 giờ ngày hôm sau.

+Hồ sơ tiếp nhận vào sáng thứ sáu: Trả kết quả lúc 15 giờ ngày thứ ba của tuần kế tiếp.

-Việc thực hiện cấp CMND tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố tân An, tỉnh Long An) kể từ ngày: 12/02/2019./.