Người dân cần biết

Thông báo Nội dung Sơ kết 3 năm CT 07/BCA về đẩy mạnh phong trào toàn dân BV ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường...

Ngày 26/6/2017, Thường trực BCĐ tỉnh ban hành kế hoạch số 253/KH-BCĐT-PV28 về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới" (2014-2017).

Công an tỉnh thông báo nội dung kế hoạch và các mẫu thống kê (kèm theo) để cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nắm./.

Các tin khác:


     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 22/9/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0