Người dân cần biết

Quy định mới về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến lĩnh vực con dấu qua cổng dịch vụ công Bộ Công an

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an đã kết nối dịch vụ công với Cổng dịch vụ công Quốc Gia và cổng dịch vụ công Bộ Công an để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao chất lượng phục vụ cho cơ quan, tổ chức, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội-Công an tỉnh thông báo các thủ tục hành chính lĩnh vực con dấu và các bước nộp hồ sơ trực tuyến theo cấp độ 3 trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an như sau:

1. Địa chỉ tiếp nhận: http://dichvucong.bocongan.gov.vn

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực con dấu đăng ký trực tuyến gồm: Đăng ký mẫu con dấu mới; đăng ký lại mẫu con dấu; đăng ký thêm con dấu; đăng ký con dấu nổi; đăng ký dấu thu nhỏ; đăng ký dấu xi; thủ tục đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

3. Nộp hồ sơ trực tuyến theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập địa chỉ tiếp nhận;

- Bước 2: Chọn mục nộp hồ sơ trực tuyến, sau đó chọn thủ tục hành chính lĩnh vực con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh);

- Bước 3: Chọn nộp hồ sơ; chọn nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội-Công an tỉnh Long An;

- Bước 4: Điền đầy đủ thông tin cơ bản (thông tin tên cơ quan, tổ chức đề nghị đăng ký; địa chỉ cơ quan, tổ chức; thông tin người nộp hồ sơ, địa chỉ, CMND/CCCD số điện thoại, địa chỉ email,...); Thành phần hồ sơ (chọn vào tập tin sau đó chọn mục scan file hoặc chọn tập tin để tải lên tương ứng với hồ sơ yêu cầu của thủ tục đăng ký mẫu dấu) theo yêu cầu Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Sau đó chọn nộp hồ sơ.

*Chú ý: Hồ sơ đăng ký căn cứ pháp lý theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng con dấu. Đối với các tài liệu (Mật) không được phép đăng tải qua hệ thống theo quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phải trực tiếp đến nộp tại cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

4. Hồ sơ đăng ký mẫu dấu của cơ quan, tổ chức trên cổng Dịch vụ công sẽ được Phòng Cảnh sát Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Long An tiếp nhận kiểm tra, giải quyết và trả hồ sơ theo quy định. Kết quả xử lý hồ sơ sẽ được thông báo qua địa chỉ thông tin điện tử, số điện thoại của cán bộ cơ quan, tổ chức đã cung cấp trên cổng dịch vụ công. Hồ sơ hợp lệ, đến ngày hẹn cơ quan, tổ chức cử cán bộ mang theo hồ sơ gốc (hoặc sao y) đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực con dấu tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An để nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Công an tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, tổ chức, Tôn giáo biết để thực hiện./

T.Phượng

 

Các tin khác:


     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 23/11/2021 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0