Người dân cần biết

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 03 bánh và các loại xe tương tự

Ngày 08/01/2020, Công an tỉnh Long An ban hành kế hoạch về kiểm tra, xử lý xe thô sơ, xe môtô, xe cơ giới 03 bánh và các loại xe tương tự vi phạm TTATGT năm 2020. Nội dung thông báo công khai gồm:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm:

- Đội Cảnh sát giao thông đường bộ;

- Đội Cảnh sát giao thông số 2;

- Đội Cảnh sát giao thông số 3;

- Đội Cảnh sát giao thông số 4.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm:

- Đội Cảnh sát giao thông đường bộ:

+ Quốc lộ 1: từ km 1924+800m đến km 1955 + 400m (không bao gồm tuyến nội thị đi qua thành phố Tân An);

+ Quốc lộ 62: từ km 00 đến km 05;

- Đội Cảnh sát giao thông số 2: Quốc lộ 50, từ km 11 đến km 34 (không bao gồm 02 tuyến nội thị đi qua thị trấn Cần Giuộc và thị trấn Cần Đước).

- Đội Cảnh sát giao thông số 3:

+ Quốc lộ 62: từ km 05 đến km 77;

+ Quốc lộ N2: từ km 59+200m đến km 94+460m.

- Đội Cảnh sát giao thông số 4: Quốc lộ N2, từ km 05 đến km 59+200m.

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

- Loại phương tiện: tất cả xe thô sơ, xe môtô, xe cơ giới 03 bánh và các loại xe tương tự.

- Các hành vi vi phạm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (theo thẩm quyền của Cảnh sát giao thông).

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: từ 15/12/2019 đến 14/12/2020./.

Các tin khác:


     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 27/10/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0