Người dân cần biết

Thông báo Cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/201 của Thủ tướng Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh xá Công an tỉnh Long An là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong ngành Công an được Cục Y tế - Bộ Công an công nhận đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải theo Quyết định số 220/QĐ-H06-P3 ngày 23/10/2018.

Theo đó, khung giá dịch vụ khám sức khỏe như sau:

1. Khám sức khỏe cho người lao động: 150.000đ.

2. Khám sức khỏe lái xe 02 bánh: 150.000đ.

3. Khám sức khỏe lái xe ôtô: 170.000đ.

Nay thông báo đến cơ quan, tổ chức và cá nhân biết./.

 

Các tin khác:


     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 27/10/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0