Người dân cần biết

THÔNG BÁO thời gian giải quyết cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân

1. Trường hợp khi công dân làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân có yêu cầu cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân cũ thì thời hạn trả Chứng minh nhân dân là thời gian trả giấy xác nhận.

2. Trường hợp công dân có yêu cầu xác nhận số Chứng minh nhân dân sau khi đã làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh nhân dân phải tra cứu thì thời gian giải quyết là:

-03 ngày làm việc đối với trường hợp công dân có đầy đủ giấy tờ, thông tin hợp lệ và hồ sơ không phải tra cứu;

-10 ngày làm việc đối với các trường hợp hồ sơ phải tra cứu tại Công an tỉnh; 

-15 ngày làm việc đối với các trường hợp hồ sơ phải tra cứu tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác./.

Các tin khác:


     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 14/9/2021 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0