Người dân cần biết

THÔNG BÁO Kết quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quý I năm 2018

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN         

1. Công tác tham mưu và ban hành văn bản: UBND tỉnh ban hành Công văn số 602/UBND-NCTCD ngày 08/02/2018 đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018. Công an tỉnh ban hành Công văn số 162/CAT-PV28 ngày 07/3/2018 về thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDN năm 2018.

2. Kết quả triển khai, thực hiện

2.1. Các CQDN cấp tỉnh

- Thủ trưởng CQDN cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Đã có 150 CQDN xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với đăng ký xây dựng CQDN đạt Tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018, trong đó có 36 CQDN cấp ủy Đảng ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; Ngoài ra Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 538 ngày 16/3/2018 đề nghị tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và Công Đoàn các Khu Công nghiệp triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Có 03 CQDN đăng ký Cờ thi đua Bộ Công an, 14 CQDN đăng ký Cờ thi đua UBND tỉnh và tập thể lao động xuất sắc.

- Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Long An ký Kế hoạch số 90/KHPH-BVĐKLA-CAT ngày 22/3/2018 xây dựng điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018, đã tổ chức hội nghị triển khai ngày 21/3/2018. Công an tỉnh có Kế hoạch số 111/KH-CAT-PV28 ngày 03/4/2018 Phân công nhiệm vụ Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch phối hợp xây dựng điểm tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

- Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH JIA HSIN, Khu Công nghiệp Cầu Tràm, Cần Đước ký Kế hoạch số số 01/KHPH- JIA HSIN-CAT ngày 17/4/2018 giữa Công an tỉnh và Công ty TNHH JIA HSIN phối hợp xây dựng điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018, đã tổ chức Hội nghị triển khai ngày 17/4/2018. Công an tỉnh có Kế hoạch số 153/KH-CAT-PV28 ngày 27/4/2018 Phân công nhiệm vụ Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch phối hợp xây dựng tại Công ty TNHH JIA HSIN.

- Phòng PA83 Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần In Long An và Nhà khách Tổng liên đoàn tại Long An triển khai Kế hoạch phối hợp xây dựng 02 điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với xây dựng củng cố mô hình “Tiếng loa an ninh trật tự”; “Mỗi CB NV-NLĐ là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ ANTQ kết hợp gắn Camera an ninh”. 

- Phòng PK20 Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An mở Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.

2.2. Các CQDN cấp huyện

- Công an nhiều huyện, thị xã, thành phố có văn bản triển khai, thực hiện Công văn số 162/CAT-PV28 ngày 07/3/2018 về việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDN năm 2018; đặc biệt UBND huyện Tân Thạnh, Cần Đước, Mộc Hóa, Tân Trụ ban hành văn bản chỉ đạo đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDN năm 2018.

- Công an 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với 25 CQDN (cấp huyện), cơ sở tôn giáo chọn, đã tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp như (Cần Giuộc,Cần Đước, Mộc Hóa, Tân An, Châu Thành…) triển khai về công tác xây dựng điểm phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ và điểm tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018, trong đó nhiều huyện, thành phố như: Cần Giuộc, Tân An, Cần Đước, Bến Lức đã phối hợp xây dựng 03 điểm.

3. Kết quả thực hiện   

- Cấp ủy, Thủ trưởng CQDN tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hình thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nắm, thực hiện; 61 CQDN có văn bản tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao cảnh giác, tham gia bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các sự kiện chính trị, các ngày lễ trong năm 2018; bố trí cán bộ, nhân viên trực xử lý, giải quyết kịp thời những công việc trong dịp Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Trường Đại học Kinh tế, Công nghiệp Long An có Thông báo gửi đến sinh viên về cảnh giác với hoạt động của “Hội thánh đức chúa trời” xâm nhập vào trường.

- Thủ trưởng nhiều CQDN quan tâm xây dựng củng cố các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã có 36 CQDN ban hành văn bản củng cố mô hình theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự”. Cụ thể như: Công ty Cổ phần May xuất khẩu Long An với mô hình 5 an: “An ninh trật tự; An sinh xã hội; An toàn vệ sinh lao động; An toàn thực phẩm; An toàn giao thông”; Bệnh viện Đa khoa Long An với mô hình “Đảm bảo an ninh, trật tự trong môi trường Bệnh viện”; Công ty TNHH JIA HSIN, Khu Công nghiệp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước với mô hình “Tổ xung kích an ninh công nhân”, “Đổi rác lấy quà”; Công ty Cổ phần In Long An với mô hình “Tiếng loa an ninh, trật tự”; “Mỗi CB NV-NLĐ là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ ANTQ”; Sở Thông tin và Truyền thông Long An với mô hình “Đảm bảo an toàn an ninh thông tin, củng cố cơ sở vật chất mạng lưới”; Kho bạc Nhà nước Long An với mô hình “Phòng chống đột nhập vào kho bạc Nhà nước Long An”; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Long An với mô hình “Tăng cường công tác bảo vệ mục tiêu và an toàn cơ quan”…Nổi bật, là mô hình “Camera an ninh” được lắp đặt hầu hết các CQDN. Kết quả đã lắp đặt được 19.732 Camera an ninh (cơ quan 2.243 Camera; doanh nghiệp 15.091 Camera; trường học 2.398 Camera); ngoài ra, tại các nhà trọ, nhà nghỉ, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống…đã lắp đặt được 10.161 Camera an ninh. Điển hình, ngày 18/4/2018 lực lượng bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Long An bắt quả tang đ/t Nguyễn Thanh Tiện có hành vi trộm cắp tài sản.

- Thủ trưởng CQDN tiếp tục duy trì, củng có hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã có 28 CQDN thành lập, kiện toàn mới Ban Chỉ đạo và tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, ký kết kế hoạch phối hợp với Công an cơ sở trong công tác đảm bảo ANTT, PCCC...

- Đã có 48 CQDN thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (quý I/2018).

(kèm theo danh sách 150 CQDN triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 gửi trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh và danh sách 29 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo xây dựng điểm năm 2018 gửi trên mạng nội bộ).

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

Cấp ủy, Thủ trưởng CQDN đã tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; đặc biệt, có sự quan tâm ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; một số CQDN phối hợp xây dựng điểm có sự tập trung, nhất là đề ra các biện pháp giải quyết ổn định tình hình an ninh, trật tự như: trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy; nhiều CQDN (khoảng 93%) không đạt tiêu chuẩn an toàn về ninh, trật tự  năm 2017 đã có sự quan tâm tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào năm 2018, đồng thời so với quý I/2017 tăng 22 CQDN. Bên cạnh đó còn có những mặt hạn chế như: Một số CQDN tổ chức triển khai, thực hiện chủ trương còn chậm, nội dung biện pháp thực hiện chưa sát với chủ trương, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại CQDN. Việc phối hợp với CQDN triển khai điểm còn chậm; thực hiện chưa nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều địa phương chưa có văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong CQDN.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG QUÝ II/2018  

1. Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp hướng dẫn CQDN thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản đã đề ra trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018.

2. Tập trung tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phối hợp với CQDN, cơ sở tôn giáo trong công tác xây dựng điểm toàn diện về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với làm điểm tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018.

3. Hướng dẫn CQDN nghiên cứu tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; thường xuyên cập nhật trên Trang Thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thiết thực tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; tập trung củng cố, hoàn thiện các mô hình, lực lượng bảo vệ và các tổ chức tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại CQDN.

4. Hướng dẫn một số điều của Thang điểm thi đua, khen thưởng, xếp loại đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (ban hành theo Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh).

5. Chủ động phối hợp các CQDN, cơ sở tôn giáo rà soát các nhiệm vụ đã phân công thực hiện chuẩn bị tổ chức các điểm (cấp tỉnh, huyện, xã) về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018./.

File đính kèm:

DANH SÁCH cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

THÔNG BÁO công văn số 2121/UBND-NCTCD  ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018

Các tin khác:


     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 22/9/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0