TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Đảng ủy cơ sở Phòng An ninh đối ngoại tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 10/21/2021

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy cơ sở Phòng An ninh đối ngoại vừa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy,Trưởng Phòng An ninh đối ngoại chủ trì.


Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; Quy định về những điều đảng viên không được làm…

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, hội nghị triển khai, quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng./.

Chí Hùng

Các tin khác:


NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 30/11/2021 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0