TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Phát huy trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu trong toàn lực lượng CAND 7/2/2020

Bộ Công an vừa tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới”. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.


Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, trao đổi xung quanh các nội dung chính: nêu gương của cán bộ, đảng viên - phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam; cán bộ, đảng viên CAND thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới...

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về “gương mẫu, đi đầu” và quán triệt các chủ trương của Đảng, thời gian qua, Bộ Công an đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái; nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sỹ CAND; chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng các cấp trong CAND để lựa chọn những hạt nhân ưu tú, có năng lực lãnh đạo, điều hành, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và toàn lực lượng.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nội dung Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 01-QĐi/ĐƯCA-X03 ngày 28/01/2019 của Đảng uỷ Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong các đợt sinh hoạt chi bộ. Chú ý lồng ghép vai trò gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu trong các đợt sinh hoạt chính trị, đặc biệt từ trong môi trường học tập tại các Học viện, Trường CAND để hình thành, xây dựng ý thức trách nhiệm nêu gương trong các đảng viên trẻ.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Long An.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng về gương “người tốt”, “việc tốt”, mưu trí, dũng cảm, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác Công an, những sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trước yêu cầu về công tác nhân sự phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, công bằng, trong sáng khách quan, đặc biệt là “phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lỗi sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình để làm thước đo chủ yếu” như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự Đại hội XIII, có thể thấy hội thảo là một hoạt động khoa học có ý nghĩa, tích cực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Y.TRINH-M.KHÁNH

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 28/7/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0