TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Khối thi đua Nội chính tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 3/4/2020

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Long An do Tòa án nhân dân tỉnh làm Khối trưởng vừa tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020.


Năm 2019, cấp ủy, lãnh đạo từng đơn vị trong khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua theo hướng: Bám sát nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác của năm; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị; đổi mới việc phát động phong trào thi đua nhất là các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, nhằm thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động thi đua của khối, các cơ quan thành viên đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tạo sự đồng thuận hăng hái thi đua trong công chức, viên chức, chiến sĩ. Công tác khen thưởng đi sâu vào thực chất, lựa chọn đúng người, đúng thành tích, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn. 

Kết quả công tác chung của Khối thi đua đã góp phần tạo nên những thắng lợi chung của tỉnh; các phong trào thi đua đã thực sự tạo động lực to lớn, thúc đẩy, cổ vũ, động viên đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức và các chiến sĩ trong các đơn vị thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2019.

Quang cảnh hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2019. Các đại biểu đã thống nhất bình xét suy tôn đề nghị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Các đơn vị trong Khối đã thống nhất bầu Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh là đơn vị Khối trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh là Phó Khối trưởng thi đua Nội chính và các đơn vị trong khối thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2020./.        

THANH NHUNG

Các tin khác:


NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 22/9/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0