TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Hội đồng thi đua, khen thưởng VKSND tỉnh xét phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 9/18/2019

Ngày 28/8/2019, Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tiến hành họp bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nổi bật trong đợt tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.


Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh đã báo cáo tóm tắt thành tích và thông qua danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trong đợt tổng kết 10 năm đối với phong trào thi đua này. Qua xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng thống nhất tán thành với đề xuất của thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng và bổ sung thêm một số tập thể, cá nhân khác cũng có thành tích nổi bật trong phong trào này.

Đối với hình thức khen thưởng là Giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có 09 tập thể và 12 cá nhân.

Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xét tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho 03 tập thể, 05 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đối với từng phong trào thi đua nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ngành./.

Tống Hương

Các tin khác:


NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 22/9/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0