Công an Phường 3, thị xã Kiến Tường thực hiện công tác dân vận gắn với mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 7/22/2021

Qua 05 năm triển khai, thực hiện (giai đoạn 2016-2021), Công an Phường 3, thị xã Kiến Tường đã làm tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy, UBND và cùng với Mặt rận Tổ quốc phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn phường.


Hàng năm, Công an phường xây dựng kế hoạch về tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác tham gia phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) trên loa phát thanh lưu động. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể và các khu phố tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức, được 707 cuộc, có 23.485 lượt người tham dự, tuyên truyền qua tiếng loa ANTT trên 540 lượt. Qua công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã chấp hành nghiêm pháp luật và phát hiện cung cấp 278 tin có liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an làm rõ 23 vụ, 29 đối tượng cướp, trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cố, ý gây thương tích, vận chuyển hàng cấm, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc,… và hòa giải thành 65 vụ các vụ tranh chấp, khiếu nại trong nội bộ quần chúng nhân dân.

Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp và tổ chức trao 1.645 phần trị giá 300 triệu đồng, vận động xây dựng 01 căn nhà với tổng số tiền 40 triệu đồng, cho người nghèo, hộ gia đình chính sách gặp khó khăn; tham gia đóng góp các loại Qũy đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, thiên tai bão lụt, vắc xin Covid-19,… với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Hàng năm, tham mưu với Đảng ủy, UBND phường ban hành nghị quyết, kế hoạch và phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, lồng ghép Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”; về xây dựng lực lượng Công an xã và thực hiện nhiệm vụ PCTP, TNXH, giúp lực lượng Công an thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

Thực hiện công tác dân vận gắn với xây dựng, nhận rộng được nhiều mô PCTP trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; từ năm 2016, Công an đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo phong trào phường triển khai, thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả, như: Mô hình “Ánh sáng văn minh- an ninh xóm ấp”, đã gắn được 320 bóng đèn, chiều dài 3,2 km; Mô hình “Dân phòng xe honđa PCTP”, thành lập 01 đội, 05 thành viên; Mô hình “Cổng rào ANTT”, xây dựng được 02 cổng; Mô hình “Camera an ninh”, lắp đặt được 07 điểm, 11 camera, vận động xã hội hóa được 70 triệu đồng; Mô hình “Nâng cao hiệu quả phối hợp PCTP trộm cắp, ma túy và tai nạn giao thông”; “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học”, triển khai 02/02 điểm trường; “Giáo dục, cảm hóa đối tượng tù tha về trước thời hạn, tù cho hưởng án treo và đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật”,... các mô hình đều hoạt động đem lại hiệu quả.

Đặc biệt, năm 2021, Phường 3 được tỉnh chọn làm điểm xây dựng Phường điểm hình về bảo đảm trật tự đô thị; Công an phường đã tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch “Toàn dân Phường 3 - Cái Cát bảo đảm an ninh - an toàn- văn minh đô thị” gắn với Mô hình “Hộ tự quản, liên kết tự phòng, khu phố bình yên, văn minh đô thị”; “Lực lượng nòng cốt cơ sở là niềm tin và điểm tựa của Dân”. Qua thời gian thực hiện các họa động tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT đều giảm; lực lượng nòng cốt hoạt động hiệu quả, ý thức trách nhiệm của người dân thàm gia giữ gìn ANTT được nâng lên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển, nhân dân cung cấp 128 tin liên quan đến ANTT, giúp lực Công an làm rõ, xử lý 14 đối tượng, gây mất trật tự công cộng, tượng sử dụng trái phép chất ma túy, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu và giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; từ ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tội phạm đã kịp thời thông tin giúp lực lực Công an kiểm soát chặt chẽ tình hình ANTT tại cơ sở; trật tự đô thị xanh - sạch - đẹp - thoáng mát. Để tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT, Công an phường đã phát 100 tờ bướm hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mền phản ánh ANTT Long An để tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất cho nhân dân phản ánh tình hình ANTT cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý hiệu quả nhất.

Lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được quan tân củng cố, nâng chất với 01 ban, 05 tổ bảo vệ dân phố với 23 thành viên; 05 đội dân phòng, 30 thành viên; 14 tổ dân cư tự quản, 28 thành viên; có 100% thành viên của các lực lượng nòng cốt được tập huấn, bồi dưỡng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác đảm bảo ANTT, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an Phường 3, thị xã Kiến Tường là một trong những đơn vị điển hình về thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tỉnh, giai đọan 2016-2021./.

PV