Vận động chủ nhà trọ chia sẻ khó khăn cho người ở trọ trong tình hình dịch Covid-19 7/21/2021

Ngày 20/7/2021, Công an tỉnh Long An có văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ chung tay chia sẻ khó khăn cho người ở trọ trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Long An hiện có trên 6.608 nhà trọ, cơ sở cho thuê lưu trú, với trên 111.134 nhân khẩu tạm trú, lưu trú, trong đó tập trung nhiều nhất trên địa một số huyện, thị xã, thành phố, như: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường… Đa số người thuê trọ là người dân nhập cư từ các tỉnh, thành phố khác đến để lao động, làm việc trong các công ty, xí nghiệp hoặc lao động tự do, bán vé số… để mưu sinh, phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn, vất vả. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, đã làm khó khăn hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động nhập cư. Nhằm huy động sức mạnh của các ngành, các cấp và phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” của cộng đồng trong việc giúp đỡ, hỗ trợ cho người thuê trọ trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ các cơ sở nhà trọ tiếp tục phát huy tốt nghĩa cử cao đẹp hưởng ứng phát động của Chính phủ, Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Thư của Giám đốc Công an tỉnh Long An; thực hiện miễn, giảm tiền thuê trọ cho những người ở trọ, công nhân lao động; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần, nhằm đỡ phần vất vả, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống cho những người ở trọ trong các cơ sở nhà trọ, như: giảm tiền, thăm hỏi, tặng quà, nhu yếu phẩm...; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ cho số công nhân lao động, những người lao động tự do, bán vé số…có hoàn cảnh khó khăn đang lưu trú, tạm trú trong các cơ sở nhà trọ thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu cấp ủy, UBND, Ban Chỉ đạo cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ, cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn quản lý tham gia chia sẻ khó khăn, miễn giảm tiền thuê trọ cho những người ở trọ, công nhân lao động trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay.

Đối với các phòng nghiệp vụ chức năng của Công an tỉnh phối hợp phòng, ban thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương, Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 492/KH-CAT-PV05, ngày 09/7/2021 của Công an tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An; tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ chung tay chia sẻ khó khăn cho người ở trọ, công nhân trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Kịp thời thông tin, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân, chủ nhà trọ tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đóng góp chung tay chia sẻ khó khăn cho người ở trọ trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay.

Đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm, chỉ đạo phòng, ban, đơn vị trực thuộc, phối hợp với lực lượng Công an tăng cường vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ, tặng quà, nhu yếu phẩm để giúp người dân, công nhân gặp khó khăn trong thời gian hiện nay./.

PV