Hướng về cơ sở

Tân Trụ phấn đấu có 100% hộ dân thực hiện Mô hình “05 điều cảnh báo phòng, chống trộm cắp tài sản” 10/25/2021

Qua 01 năm triển khai, thực hiện Mô hình “05 điều cảnh báo phòng, chống trộm cắp tài sản” trên địa bàn huyện Tân Trụ, tỉnh Long An; các ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động và đã cấp phát hơn 21.000 tờ cảnh báo đến từng hộ dân (đạt hơn 80%), đồng thời gắn kết với các mô hình phòng, chống tội phạm khác nên đã tác động nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT; hoạt động của tội phạm nói chung và trộm cắp tài sản nói riêng đều giảm.


Trong 6 tháng đầu năm 2021 tội phạm hình sự giảm 25%, trong đó tội phạm trộm cắp giảm 03/05 vụ (giảm 40 %) so với cùng kỳ; bên cạnh Nhân dân còn phát hiện cung cấp, giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới.

Theo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Tân Trụ trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn sơ kết rút kinh nghiệm qua một năm triển khai, thực hiện mô hình, củng cố Ban vận động, phân công thành viên đến từng khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa mô hình, vận động Nhân dân thực hiện tốt 05 điều cảnh báo, nhất là tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản gia đình, cộng đồng không để xảy ra mất cắp tài sản gắn với phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở. Rà soát những khu vực, hộ gia đình có xảy ra tội phạm hoặc nguy cơ xảy ra tội phạm trộm cắp tài sản, qua đó tiếp tục đến từng hộ gia đình trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền và cấp phát nội dung 05 điều cảnh báo để họ cảnh giác.

Phấn đấu đến cuối năm 2021 có 100% hộ dân cư trên địa bàn huyện đều thông hiểu và thực hiện tốt 05 điều cảnh báo phòng, chống trộm cắp tài sản. Thường xuyên tuyên truyền nội dung 05 điều cảnh báo bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Tiếp nhận và giải quyết khi có tin báo tố giác tội phạm của người dân. Liên kết với các mô hình đang phát huy hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, như: Mô hình “Camera an ninh”; “Nhóm Zalo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm”; “Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch Covid-19”… Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

PV

Các tin khác:


NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 30/11/2021 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0