Hướng về cơ sở

Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng người Việt gốc Hoa 5/26/2020

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ phường 1 (Tân An) vừa tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng người Việt gốc Hoa” năm 2020.


Trên địa bàn phường 1, TP Tân An hiện có 105 hộ, 384 nhân khẩu là người Việt gốc Hoa đang sinh sống. Đời sống của người Việt gốc Hoa trên địa bàn phường cơ bản ổn định, luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ phường 1 triển khai mô hình “Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng người Việt gốc Hoa” năm 2020 và chọn khu phố 1 làm điểm thực hiện mô hình.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Công an phường chủ động phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt gốc Hoa trên địa bàn phường thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan đến tình hình ANTT. Bên cạnh đó, thường xuyên thông báo tình hình, phương thúc, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội với nhiều hình thức để người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; kiên quyết không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo cộng đồng người Việt gốc Hoa vào các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT tại địa phương.

Mô hình “Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng người Việt gốc Hoa” góp phần vận động cộng đồng người Việt gốc Hoa tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt quy định của Bộ Công an về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các mô hình trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn TTATXH, phục vụ tích cực phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn phường./.

YẾN TRINH

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 30/6/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0