Hướng về cơ sở

Bến Lức: Hiệu quả từ Chương trình phối hợp giữa Công an và Hội Cựu chiến binh 3/25/2020

Thực hiện Chương trình phối hợp số 04/Ctr-BCA-HCCBVN ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước trong tình hình hiện nay, Công an và Hội Cựu chiến binh huyện Bến Lức đã cụ thể hóa yêu cầu, nội dung phối hợp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả nhất định.


Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT được 1.312 cuộc có 46.939 lượt người dự. Phát động, thông báo tình hình tội phạm đến từng hộ dân, doanh nghiệp 2.846 “lô gô phòng, chống tội phạm”, 3.271 bản tin, bản thông báo phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm…Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, cung cấp cho lực lượng Công an 1.329 tin có giá trị giúp lực lượng Công an đấu tranh, làm rõ xử lý 631 vụ, 762 đối tượng; phát hiện, vận động thu hồi 29 gậy sắt, 06 súng bắn cồn, 01 súng hơi tự chế.....

Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng mô hình điểm phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại; điểm xây dựng nông thôn mới; điểm phòng chống bạo lực gia đình; điểm chuyển hóa địa bàn “Xây dựng xã không có tội phạm ma túy, mại dâm, giảm người nghiện ma túy, mại dâm”. Đồng thời củng cố, xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mang tính xã hội hóa cao, điển hình như: “Ánh sáng ANTT - ATGT”; “Đường quê an toàn”; “Camera quan sát ANTT”; “Móc khóa ANTT”…

Nổi bật, Hội Cựu chiến binh huyện xây dựng, triển khai mô hình “Mỗi hội viên là một an ninh viên”, được nhiều cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng. Các cấp hội quán triệt thực hiện đồng bộ các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, an toàn giao thông gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Kết quả đã phối hợp tuần tra, canh gác, giữ gìn ANTT 2.166 cuộc, 5.525 lượt hội viên tham gia; cung cấp 754 nguồn tin có liên quan đến ANTT; tham gia hòa giải thành 816/1109 vụ tranh chấp trong nội bộ nhân dân; quản lý, giáo dục tiến bộ 133 đối tượng vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng.

Công an – HCCB trên địa bàn huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp số 04/Ctr-BCA-HCCBVN.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,  cán bộ, hội viên các cấp hội đã hiến 20.622m2 đất; đóng góp 1.179 ngày công lao động sửa chữa, nâng cấp 17.244m đường giao thông; đóng góp 4,6 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp dân, phục vụ xây dựng nông thôn mới…

Trong giai đoạn 2014-2020, đã có 64 lượt cá nhân hội cựu chiến binh được các cấp khen thưởng có thành tích tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thời gian qua, Công an và Hội Cựu chiến binh huyện đã thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 04/Ctr-BCA-HCCBVN. Mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ và đi vào chiều sâu, từ đó tạo sự chuyển biến một cách tích cực về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện. Đảm bảo thực hiện tốt chế độ giao ban, sơ, tổng kết định kì. Đặc biệt, duy trì thường xuyên công tác trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ ANTT, giúp cho việc giải quyết các vụ việc ANTT nổi lên trên địa bàn được thực hiện kịp thời, có hiệu quả./.

Việt Trường

Các tin khác:


Thông báo

     

     

TIN ANTT

Video Thumbnail
Tin ANTT ngày 26/5/2020 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Người dùng Online

People Online Thành Viên Online:
Visitors Khách: 0
Members Thành Viên: 0
Total Tổng Cộng: 0